22. března 2021

Opatření covid-19 k 22. březnu

Vláda prodloužila platnost protiepidemických opatření do 28. března. Došlo však k několika změnám. 

Nově platí rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. V Brně platí spojení okresů Brno-město a Brno-venkov.

Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

K úpravě dochází od 20. března 2021 i u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny.

Kompletní přehled změn naleznete na stránkách vlády.

Důležité odkazy