Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

23. srpna 2017

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22. 8. 2017 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 22. srpna 2017.