26. října 2016

Od čtvrtka 27. října začíná první termín pro podání žádostí o dotace v programech pro rok 2017

Zájemci o získání dotací mají nyní možnost využít nové dotační programy.

Od čtvrtka 27. října mohou obyvatelé městské části Brno-střed žádat o dotace v rámci dotačních programů pro příští rok.

Radnice městské části Brno-střed podporuje kulturní, sportovní, vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity či akce, zdravotní a sociální činnosti a aktivity v oblasti životního prostředí a péče o zeleň, které jsou organizovány zpravidla neziskovým sektorem, a to na území městské části či ve prospěch jejích obyvatel.

Dotace z rozpočtu MČ Brno-střed na základě vyhlášených dotačních programů na rok 2017:
  • program pro poskytování dotací v oblasti, kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit
  • program pro poskytování dotací v oblasti zdravotní, sociální a občanských záležitostí
  • program pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí a péče o zeleň

Více info na:

Důležité odkazy