Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

29. května 2020

Nové znění vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti je již v platnosti

Nová obecně závazná vyhláška č. 11/2020 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích je v platnosti od 28. května.

Ačkoli vyhláška nově povoluje pití alkoholu na Jakubském a Dominikánském náměstí, na Zelném trhu, v části ulice Františkánská nazývané Římské náměstí a v parcích, stále platí, že ve vnitroblocích, na ulicích a ostatní veřejné zeleni je požívání alkoholu zakázáno. Stejně tak zůstává v platnosi zákaz požívání alkoholických nápojů na dětských hřištích a pískovištích, v blízkosti škol, hřbitovů, zdravotnických zařízení a podobně.

Kompletní znění vyhlášky včetně seznamu míst, na kterých zákaz nadále platí.