21. dubna 2021

Nové nádoby na bioodpad

SAKO Brno během dubna rozvezlo na 1 000 hnědých popelnic na biologicky rozložitelný odpad. Do městské části Brno-střed jich putovalo 49.

Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Kontejnery by primárně neměly sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy lze bioodpad ze zahrad ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Město Brno pro tyto účely během posledních let distribuovalo také na 7 000 kompostérů.

Popelnice by měly sloužit především pro kuchyňský bioodpad, zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky a kávový odpad. Do biopopelnice nepatří živočišné zbytky jako například maso, oleje, tuky, kosti, mléčné výrobky, stavební odpad, kamení, textil, cigarety, popel a samozřejmě komodity jako plasty, kovy, sklo a směsný komunální odpad.

Na webových stránkách společnosti SAKO Brno je k dispozici vyhledávací aplikace lokalit na tříděný odpad, kam byly nově zapracovány i hnědé popelnice na kuchyňský, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. 

Program třídění biologického odpadu v domech, který probíhá ve Stránicích, bude pokračovat i v letošním roce. Svozové dny budou probíhat vždy v sudou středu ve čtrnáctidenních intervalech s výjimkou prosince.

Termíny svozu jsou:

  • duben: 7. 4. a 21. 4.
  • květen: 5. 5. a 19. 5.
  • červen: 2. 6., 16. 6. a 30. 6.
  • červenec: 14. 7. a 28. 7.
  • srpen: 11. 8. a 25. 8.
  • září: 8. 9. a 22. 9.
  • říjen: 6. 10. a 20. 10.
  • listopad: 3. 11. a 17. 11.
  • prosinec: 1. 12.

Všechny důležité informace naleznete na webových stránkách společnosti SAKO Brno.

Důležité odkazy