23. února 2021

Nová pravidla pro nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Od čtvrtka 25. února stanovuje nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví osobám nad 15 let povinnost nosit respirátory v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě.

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické roušky budou povinné:

 • v obchodech,
 • v provozovnách služeb,
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb,
 • na letištích,
 • v prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách,
 • v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty musejí mít na těchto místech minimálně chirurgickou roušku.

Chirurgická rouška bude povinná od března:

 • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště nebo místo ubytování,
 • na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se o členy jedné domácnosti,
 • do konce února lze na těchto místech používat jako ochranu dýchacích cest šátek nebo látkovou roušku.

Kompletní znění opatření naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

 

Důležité odkazy