Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

23. února 2021

Nová pravidla pro nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Od čtvrtka 25. února stanovuje nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví osobám nad 15 let povinnost nosit respirátory v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě.

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické roušky budou povinné:

 • v obchodech,
 • v provozovnách služeb,
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb,
 • na letištích,
 • v prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách,
 • v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty musejí mít na těchto místech minimálně chirurgickou roušku.

Chirurgická rouška bude povinná od března:

 • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště nebo místo ubytování,
 • na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se o členy jedné domácnosti,
 • do konce února lze na těchto místech používat jako ochranu dýchacích cest šátek nebo látkovou roušku.

Kompletní znění opatření naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.