28. listopadu 2022

Nová adresa Správy nemovitostí městské části Brno-střed

Provoz správy nemovitostí na nové adrese Dominikánská 2 byl zahájen 28. listopadu, pracoviště Měnínská 4 je již pro klienty uzavřeno, vyjma platebního automatu v přízemí objektu.

Správa nemovitostí se nachází v přízemí dvorní budovy, naleznete zde také pokladnu pro placení nájemného, a to ve dveřích č. 4.

Cílem přestěhování Správy nemovitostí městské části Brno-střed do budovy radnice na Dominikánské 2 je zajištění komfortního přístupu občanů ke všem odborům, které se dotýkají správy bytového fondu a bydlení pod jednou střechou. 

Důležité odkazy