22. září 2020

Nominace na cenu Křesadlo 2020

Do 16. října je možné nominovat kandidáty na ocenění Křesadlo.

Hlavním cílem již 4. ročníku ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností ve společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Podrobné informace o tom, do jakých kategorií a jak můžete nominovat svého kandidáta, naleznete na stránkách www.kresadlojmk.cz.

Důležité odkazy