14. března 2022

Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa

Poplatek za psa je každoročně splatný do 31. března.

Poplatek je možné uhradit bankovním převodem, na číslo účtu  43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol/párovací symbol, který je držiteli přidělen při první registraci psa. Hotově nebo kartou lze uhradit poplatek každý den na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno (se složenkou nebo s dokladem od platby v minulých letech) dle pokladních hodin nebo od 8.00 do 17.00 hodin na Úřadě městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, prostřednictvím platebního automatu (nutno znát variabilní/párovací symbol a částku). Platební automat je přístupný pro občany i mimo úřední dny, každý pracovní den. Po zaplacení si poplatník může vyzvednout sáčky na sběr psích exkrementů – Měnínská 4, II. patro, dveře 206.

Případné informace ohledně místních poplatků ze psů ochotně poskytneme na Úřadu městské části Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 171 nebo +420 542 526 160 (Bohumila Strnadová) a +420 542 526 161 (Ing. Irena Kučerová).

Podrobné informace o poplatcích za psa naleznete na: https://www.brno-stred.cz/potrebuji-si-vyridit/poplatek-za-psa.

Důležité odkazy