9. září 2020

Mimořádné opatření od 10. září

S účinností od 10. září 2020 se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech mimo bydliště a ubytování a v prostředcích veřejné dopravy.

V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a toalety). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Důležité odkazy