30. srpna 2022

Milostivé léto II

Akce Milostivé léto II přináší od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 možnost uhradit exekutorovi dlužnou částku (tzv. jistinu) + poplatek exekutorovi 1 815 korun. Zbytek dluhu pak bude odpuštěn tak, že exekutor po zaplacení vydá rozhodnutí o zastavení exekuce, jehož součástí bude osvobození od placení souvisejícího příslušenství pohledávky.

POZOR

 • Milostivé léto II je časově omezeno, a to od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022, proto S VYŘÍZENÍM POSPÍCHEJTE – žádost o zužitkování je třeba Vašemu exekutorovi doručit do 15. listopadu 2022 a platba mu musí být připsána do 30. listopadu 2022.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další Vaše dluhy jsou již v exekuci.
 • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem a byla zahájena před 28. říjnem 2021.

VAŠE POVINNOSTI

 • Udělejte si podrobnou mapu svých dluhů, zajímají Vás především ty, které vymáhá na základě pověření soudu soudní exekutor.
 • Zašlete svému exekutorovi doporučený dopis, případně zprávu prostřednictvím datové schránky, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a sdělte mu, že hodláte využít Milostivé léto II.
 • Zaplaťte SAMOTNÝ DLUH BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ (tzv. jistinu), k tomu 1 815 korun(poplatek + DPH) exekutorovi jako náklady na zastavení exekuce a budou Vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky z prodlení, poplatky advokátům či penále.

DLUHY, KTERÉ NELZE ŘEŠIT PROSTŘEDNICTÍM MILOSTIVÉHO LÉTA

 • Dluhy, které jsou vůči SOUKROMÝM věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, kde majitelem nemovitosti je soukromý věřitel. Doporučujeme Vám však sledovat vývoj situace, neboť i některé soukromé subjekty se mohou k akci připojit.
 • Vaše dluhy byly věřitelem odprodány k vymáhání soukromému subjektu.
 • Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení (insolvenční řízení).
 • Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

DALŠÍ INFORMACE

PORADENSTVÍ

 • ČLOVĚK V TÍSNI

Web: https://milostiveleto.cz
Web: https://www.jakprezitdluhy.cz
Tel.: 770 600 800 v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin
E-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

 • DIECÉZNÍ CHARITA BRNO – dluhové poradenství

Web: https://celsuz.cz/dluhove-poradenstvi
Tel.: 736 523 685, 731 128 169 nebo 739 389 214
E-mail: jan.dvoracek@brno.charita.cz, eva.psutkova@brno.charita.cz, vladimira.stastna@brno.charita.cz
Adresa: Bratislavská 775/58, Brno 602 00

 • OBČANSKÁ PORADNA BRNO

Web: http://www.poradnabrno.eu
Tel.: 545 241 828
E-mail: poradna.brno@volny.cz
Adresa: Anenská 10, Brno 602 00

 • DROM, romské středisko – Terénní sociální práce

Web: www.drom.cz
Tel.: 545 211 576
E-mail: poradna@drom.cz
Adresa: Hvězdová 9, Brno 602 00, v parku Hvězdička (1. poschodí, oranžový zvonek)

 • PORADNA DIALOG

Tel.: 541 552 411 nebo 797 970 797
E-mail: poradna@poradnadialog.cz

Důležité odkazy