5. srpna 2016

Městská část Brno-střed a společnost BKOM připravují zimní úklid

Rada městské části Brno-střed na svém 85. zasedání, konaném dne 27. 6. 2016, schválila záměr uzavření příkazní smlouvy se společností Brněnské komunikace a.s. na údržbu čistoty a zimní údržbu místních komunikací v oblastech Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno - Štýřice a Veveří - Trnitá.
Nyní Rada městské části Brno-střed udělala další krok k uzavření příkazní smlouvy a na svém 89. zasedání, konaném dne 28. 7. 2016 odsouhlasila cenovou nabídku společnosti Brněnské komunikace a.s. a počátek spolupráce na 1. listopadu 2016.
 
K uzavření příkazní smlouvy městské části Brno-střed se společností Brněnské komunikace a.s. formou tzv. in-house výjimky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se v březnu 2016 kladně vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 
Uzavření příkazní smlouvy umožní Městské části Brno-střed:
  • Zadat zakázku na údržbu čistoty a zimní údržbu místních komunikací v rámci společností statutárního města Brna. Finanční prostředky na tuto zakázku tedy podpoří růst městské akciové společnosti.
  • Zabezpečit provádění údržby čistoty a zimní údržbu místních komunikací ve vyšší kvalitě. Zakázku nebudou od listopadu 2016 zabezpečovat soukromé firmy, kladoucí důraz na provádění prací, s co nejnižšími náklady, ale městská společnost, jejímž cílem je odvést pro městskou část Brno-střed nejlepší službu v nejvyšší kvalitě.
  • Uspořit finanční prostředky. Cenová nabídka společnosti Brněnské komunikace je nižší než současné ceny soukromých firem, které byly vybrány ve výběrovém řízení v letech 2006 až 2009 za předchozího vedení městské části.
  • Využít pro plnění zakázky dlouhodobě nezaměstnané klienty úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Při zabezpečení zakázky soukromou firmou toto není možné. Městské část Brno-střed tak naplňuje své poslání společensky odpovědné instituce.
  • Zabezpečit údržbu činnosti a úklid místních komunikací moderní technikou a vozy, které splňují nejpřísnější emisní limity. 
V současné době využívá městská část Brno-střed pro údržbu čistoty a zimní údržbu v uvedených třech lokalitách soukromé firmy, které byly vybrány předchozím vedením městské části ve výběrových řízeních v letech 2006 až 2009. Hodnota těchto zakázek je 27 350 000 Kč ročně. Cenová nabídka předložená společností Brněnské komunikace a.s. je ve výši 26 890 374 Kč ročně. 
 
Uzavřením příkazní smlouvy se společností Brněnské komunikace a.s. od listopadu 2016 městská část Brno-střed získá nejen kvalitnější služby, ale i ušetří ročně téměř půl miliónu Kč, které věnuje na rozvoj veřejných prostranství, např. dokoupení laviček a výsadbu veřejné zeleně.

Důležité odkazy