12. listopadu 2019

Kulatý stůl na téma Dluhy, ztráta bydlení a prevence bezdomovectví

Srdečně zveme na setkání u kulatého stolu na téma Dluhy, ztráta bydlení a prevence bezdomovectví. Koná se 21. listopadu od 17.30 hodin v sále společenského centra radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Víte o někom, kdo má dluhy a hrozí mu ztráta bydlení? Nebo vám není lhostejný někdo z vašeho okolí a rádi byste mu pomohli, ale nevíte jak? Jak vnímáte bezdomovectví? Myslíte, že se vždy jedná o nezodpovědnost nebo o střechu nad hlavou může přijít každý z nás? Chcete se jen tak dozvědět o tématu více? U kulatého stolu se setkáte s odborníky, kteří problematiku představí
a zodpoví vaše dotazy. Budou to:

  • zástupci Armády spásy
  • zástupci Policie České republiky
  • zástupci Městské policie Brno
  • sociální pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení péče o dospělé Úřadu městské části Brno-střed.

„Naším cílem je ve spolupráci s veřejností rozšířit povědomí o těchto tématech a také nabídnout možnosti řešení a pomoci pro potřebné, s čímž nám pomohou hosté, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Kulatého stolu se může zúčastnit kdokoliv, přijďte diskutovat s námi,“ pozval na akci její iniciátor Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed.

První setkání u kulatého stolu na téma domácí násilí, které proběhlo 9. října, předčilo v počtu návštěvníků naše očekávání. Velký dík patří odborníkům, kteří prezentovali svou práci a zodpovídali dotazy. Další setkání, která připravujeme, se budou věnovat 9. prosince závislostem a 20. ledna šikaně.

Městská část Brno-střed sérii čtyř setkání u kulatého stolu realizuje díky projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed, který je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost CZ.03.2.263/0.0/0.0/17_071/0007705.

Důležité odkazy