20. října 2021

Koumes Kvído

Žáci a žákyně Základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16 se mohou radovat z nové odborné učebny fyziky a chemie. Projekt rekonstrukce odborné učebny zrealizoval odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed. 

Název projektu Koumes Kvído nebyl vybrán náhodně. Hlavním cílem celého projektu bylo vytvořit žákům takové podmínky, které nejen odpovídají standardům 21. století, ale hlavně probudí v malých vědcích a vědkyních zvídavost a chuť dělat nejrůznější pokusy. Právě nová odborná učebna má dětem zprostředkovat vědu, která bude zábavná a kreativní. 

V rámci projektu byl také vybudován bezbariérový vstup do školy a k učebně tak, aby mohla být využívána také imobilními žáky. Nově bylo také zbudováno WC pro imobilní, které dosud ve škole chybělo. 

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu pod číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004278. 

Důležité odkazy