29. května 2020

Kluby seniorů zůstávají i nadále uzavřeny

Kluby seniorských aktivit sídlící na adresách Křenová 39 a Václavská 3 zůstávají vzhledem k současné situaci nadále uzavřené pro veřejnost, a to nejméně do konce června.

Ačkoli dochází k rozvolňování a rušení některých opatření, senioři stále patří k nejohroženější skupině obyvatel. Při současných pravidlech o shromažďování osob nejsou prostory klubů vyhovující a není v našich silách zajistit dodržování daných pravidel.

O otevření klubů budeme včas informovat.

Důležité odkazy