23. května 2017

Kameny zmizelých

Další pokládání kamenů na památku Brňanů.

Stejně jako v minulých letech Sokol Brno I i letos uctí památku obětí 2. světové války z řad svých členů formou pokládání Kamenů zmizelých. Jednotlivé Kameny budou věnovány sokolům, kteří byli zavražděni nacisty v průběhu války a položeny na symbolické místo, a totiž před bydliště jednotlivých obětí. Akt položení Kamenů se uskuteční v neděli 28. 5. 2017 a přítomen bude například i syn Františka Geislera, sokola, který padl během akce na záchranu zraněných vojáků při bitvě u Pastwiska v Polsku, a kterému bude patřit jeden z Kamenů. Dále bude uctěna památka Richarda Peřiny, doktora Josefa Nejedlíka, Jaroslava Skryji a Richarda Körnera. Akce je určena pro širokou veřejnost. ,,Pokládání Kamenů zmizelých je velmi dobrá forma, jak uctít památku velmi statečných osobností a zároveň tyto osoby připomenout ve veřejném prostoru." uvedl Michal Doležel, místostarosta Sokola Brno I.

Položení Kamenů zmizelých se uskuteční na uvedených adresách:

  • Veveří 75 – 12:40 – František Geisler
  • Kotlářská 8 – 13:00 – Richard Peřina
  • Tichého 12 – 13:20 – JUDr. Josef Nejedlík
  • Havlíčkova 18 – 13:40 – Jaroslav Skryja
  • Körnerova 9 – 14:00 – Richard Körner

Důležité odkazy