2. května 2022

Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pořádá náborové akce, kterými se snaží přiblížit policejní práci široké veřejnosti.

Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky, který:

  • je starší osmnácti let,
  • je bezúhonný,
  • má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou,
  • je plně svéprávný,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost (v určitých případech lze tuto činnost vykonávat, zejména po předchozím souhlasu služebního funkcionáře) a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

V průběhu přijímacího řízení se dále posuzuje fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost uchazeče.

Pro zájemce je pořádán také workshop Policistou na zkoušku, kde si aspoň na jeden den vyzkouší, jaké je to být policistou. V rámci workshopu je možné absolvovat i testy fyzické zdatnosti. Termíny workshopů, odkaz na náborové centrum a komplexní informace k náboru, jsou uvedeny webových stránkách Policie České republiky.

 

Důležité odkazy