25. června 2021

Jak účinně pomoci obětem v obcích postižených tornádem?

Finanční prostředky můžete posílat na sbírkové účty nebo prostřednictvím DMS zaslané na telefonní číslo 87 777. Byl spuštěn nový web, který pomůže lépe organizovat nabídku a poptávku dobrovolnické pomoci: https://dobrovolnici.jmk.cz/

Web pro dobrovolníky

Diakonie ČCE

  • sbírkový účet: 2100691426/2010,
  • DMS DIAKONIEPOMOC 30
  • DMS DIAKONIEPOMOC 60
  • DMS DIAKONIEPOMOC 90

Diecézní charita Brno

  • sbírkový účet: 4211325188/6800, variabilní symbol 2002
  • DMS DCHB 30
  • DMS DCHB 60
  • DMS DCHB 90

Adra

  • sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 390

Nadace Via

Krizová linka Jihomoravského kraje

  • 800 129 921, na které bude možno nabízet pomoc pro postižené obce a jejich obyvatele. Linka bude v nepřetržitém provozu i o nadcházejícím víkendu.

Důležité odkazy