6. ledna 2022

Jak správně odložit vánoční stromek

Odstrojené vánoční stromky patří ideálně na sběrné středisko nebo je stačí jednoduše položit na zem vedle černé popelnice či kontejneru. 

Stromky ze sběrných středisek odpadů jsou odváženy na kompostárnu, kde poslouží k výrobě kvalitního kompostu. Stromky, které jsou sesbírány od černých popelnic, se vozí do areálu SAKO Brno, kde se z nich vyrobí teplo a elektřina do brněnských domácností.

 

Důležité odkazy