15. února 2017

Instalace nových veřejných hodin

Městská část Brno-střed začala na podzim loňského roku řešit problém s hodinami ve veřejném prostoru.

Hodiny byly ve velmi špatném stavu, neukazovaly přesný čas a stávající provozovatel už do jejich obnovy neinvestoval.  Radnice proto požádala Magistrát města Brna, aby smlouva se stávajícím provozovatelem veřejných hodin v centrální části města Brna byla ukončena a aby byly tyto hodiny modernizovány. Kromě estetického důvodu bylo také problémem jejich seřizování, neboť k tomu ze strany provozující firmy docházelo se značnou prodlevou. Na jednáních, které iniciovala MČ Brno-střed, se úkolem provozovat nové hodiny ujaly Technické sítě Brno, a.s., které od Zastupitelstva města Brna získají  investiční dotaci na veřejné hodiny. Ty by měly být nainstalovány na 10 místech:

  • Nové sady (moderní typ hodin)
  • Nádražní (historizující)
  • Benešova u hotelu Grand (historizující)
  • Moravské náměstí (historizující)
  • Kounicova (moderní)
  • Poříčí x Křížová (moderní)
  • Mendlovo náměstí (historizující)
  • Malinovského náměstí (historizující)
  • Cejl x Koliště (moderní)
  • Žerotínovo náměstí x Veveří (moderní)

Městská část Brno-střed bude financovat provoz a údržbu veřejných hodin. Na odstranění starých hodin a instalace nových proběhne nejpozději do konce června 2017.

Důležité odkazy