6. března 2020

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (2019-nCoV) – aktualizováno

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje v souvislosti rozšířením onemocnění  COVID-19 tato mimořádná opatření:

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 18. 3. 2020 včetně bezodkladně, v případě akcí konaných od 19. 3. 2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy.

Všem osobám, s výjimkou výrobců, se od 6. března 2020 zakazuje vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu.

Zatímco v Číně se epidemie nemoci COVID-19 zdá být na ústupu, některé další země světa v čele s Itálií, Jižní Koreou či Íránem se potýkají s dramatickým nárůstem počtu případů a nakažení se objevují také v České republice.

Národní referenční laboratoř včera potvrdila další čtyři pozitivní vyšetření na koronavirus. Celkem je v ČR dvanáct potvrzených případů.

V období 27. ledna ­až 5. března 2020 provedli epidemiologové Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ve 14 případech speciální vyšetření na přítomnost infekce koronavirem a ve všech případech byla nákaza koronavirem vyloučena.

K tomu, aby se lidi dozvěděli, zda se nakazili novým typem koronaviru, již nebudou muset opustit domov. K těm, kteří vykazují symptomy nemoci COVID-19, začali jezdit zdravotníci sami. Službu zajišťuje Klinika infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno spolu s hygieniky a záchranáři.

V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Rovněž je možné v případě zdravotních potíží zavolat linku 112 a tato tísňová linka vás přímo přepojí na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo tato doporučení:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny, tedy při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),
  • zdravotníci by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Jedním z největších nedostatků je podle odborníků málo časté mytí rukou. A když už, tak je mytí velmi krátké a neefektivní. Přitom právě správná očista rukou může výrazně zamezit onemocnění koronavirem i dalším chorobám. Zároveň by lidé měli vynechat i podávání rukou.

Nejčastější otázky a odpovědi.

Koronavirus infolinka KHS JmK + 420 773 768 994, po–pá: 8.00–17.00 hodin.

 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice JmK, Státního zdravotního ústavuMinisterstva zahraničních věcí.

Důležité odkazy