12. února 2021

Informace k zápisům do MŠ a ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vydávání přihlásek do mateřských škol proběhne od 1. do 30. dubna 2021. Zápis do prvních tříd základních škol se uskuteční od 1. do 30. dubna 2021. Termíny zápisů do prvních ročníků ZŠ a MŠ Brno-střed se mohou měnit na základě vývoje epidemiologických opatření v České republice. Doporučujeme sledovat webové stránky https://zapisdozs.brno.cz a webové stránky jednotlivých škol.

Zápisy do mateřských škol

Vydávání přihlášek pro zápis dítěte proběhne v době od 1. do 30. dubna 2021. Místa vydávání jsou stejná, jako v minulých letech:

V průběhu sběru přihlášek je nutné se dostavit na vybrané mateřské školy s žádostí o přijetí a dalšími doklady. Sběr přihlášek se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách (konkrétní hodiny určí ředitel/ředitelka školy a zveřejní je obvyklým způsobem). Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (každá škola má svoji datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 
 • poštou,
 • osobní podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů potvrdit ze strany zákonného zástupce jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • rodný list dítěte, 
 • místo trvalého pobytu dítěte,
 • doložení řádného očkování dítěte.

Přijímací řízení do mateřských škol bude zahájeno od 17. května 2021. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) vašeho dítěte do MŠ. Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webových stránkách.

Všechny důležité informace k průběhu zápisu do mateřských škol najdete zde: https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni

 

Zápisy do základních škol

Vydávání přihlášek pro zápis dítěte proběhne od 1. března do 30. dubna 2021. Žádost o přijetí je možné získat třemi způsoby:

Sběr přihlášek se uskuteční v období od 1. do 30. dubna 2021 od 8.00 do 16.00 hodin. Konkrétní hodiny v rámci termínu určí ředitel/ředitelka školy. Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (každá škola má svoji datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 
 • poštou,
 • osobní podání.

Škola před zahájením zápisu zveřejní informace k organizaci a průběhu zápisu.

Podrobné informace o zápisu do základních škol a termínech najdete na: https://zapisdozs.brno.cz./prijimaci-rizeni.

Katalog škol a školských zařízení je k dispozici na stránkách Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna.

Aktuální informace a termíny dnů otevřených dveří najdete na webových stránkách jednotlivých škol:

Důležité odkazy