Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

8. ledna 2021

Informace k přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce tomuto předcházet a zároveň poskytovat služby poplatníkům jako doposud (zejména pomoc s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Na určených telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo je spojí přímo s jejich správci daně. Telefonicky rovněž pomohou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání a dohodnou se na formě pomoci v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.