8. ledna 2021

Informace k přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce tomuto předcházet a zároveň poskytovat služby poplatníkům jako doposud (zejména pomoc s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Na určených telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo je spojí přímo s jejich správci daně. Telefonicky rovněž pomohou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání a dohodnou se na formě pomoci v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Důležité odkazy