26. září 2022

Hledáme nájemce kavárny

Hledáme nájemce kavárny se zastřešenou terasou určenou pro veřejné stravování včetně veřejného WC v parku na Moravském náměstí. 

Zájemci mohou podávat nabídky nejpozději do 12. října 2022 do 10.00 hodin v zalepené obálce na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. 

Charakteristiku a účel využití pronajímaného majetku, podmínky pronájmu, časové a další základní údaje k pronájmu naleznete v dokumentu níže.

Kompletní informace jsou vyvěšeny na úřední desce městské části Brno-střed. Pro rychlé vyhledání záměru pronájmu na úřední desce vyberte v kolonce oblast možnost Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed, v kolonce kategorie zvolte možnost Odbor životního prostředí, případně do kolonky název uveďte Pronájem Moravske nam_kavarna II.

 

Důležité odkazy