30. listopadu 2021

Energetický regulační úřad a svazy samospráv zaměřují pomoc na seniory

Dodavatelé poslední instance evidují velké množství spotřebitelů, kteří dosud nevyvinuli žádnou aktivitu a nebyla jimi zahájena ani změna dodavatele. Energetický regulační úřad se proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR zaměřuje právě na nekontaktní spotřebitele.

Jde především o seniory, kteří se po říjnovém pádu několika dodavatelů energie ocitli v dočasné záchranné síti dodavatelů poslední instance. Většina spotřebitelů zažívá přechod k dodavateli poslední instance poprvé v životě a neví si s ním rady, protože se v problematice neorientuje. Právě na seniory zacílil Energetický regulační úřad a vytvořil přehledný leták, který jim pomůže ověřit, zda se jich situace týká a jaké mají možnosti. 

Důležité informace je také možné získat na webových stránkách Energetického regulačního úřadu: https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost

Důležité odkazy