Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

10. května 2019

Den vítězství

V areálu Kounicových kolejí se konal 8. května vzpomínkový akt k 74. výročí konce druhé světové války.

Představitelé města Brna a další významní hosté položili květiny k pomníku s plastikou Vlastence. Za městskou část Brno-střed se vzpomínkového aktu zúčasnil starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Důležité odkazy