20. dubna 2018

Částečná uzavírka silnice Poříčí

V neděli 22. dubna bude částečně uzavřena silnice Poříčí z důvodu sportovní akce.

Z důvodu konání sportovní akce MARATON 2018 bude částečně uzavřena dne 22.dubna 2018 silnice I/42 Brno – Velký městský okruh v úseku od km 14,755 do 15,965 km provozního staničení silnice v trase ulice Poříčí od křižovatky s místní komunikací ul. Nové Sady (u haly Rondo) po začátek ul. Bauerova.

Důležité odkazy