27. června 2019

Brno sužují vedra

Extrémní vedro může způsobit úpal a úžeh.

Aktuálně není v platnosti výstraha ČHMÚ, ale v nejbližších pěti dnech se mohou vyskytnout nebezpečné jevy a výstraha může být vydána později. Více informací.

Je-li ČHMÚ vydána výstraha na nebezpečí požárů (vysoké nebezpečí požárů), vyvarujte se rozdělávání ohně kdekoli v přírodě (i doma na zahrádce), kouření, nepoužívejte zapalovače a další zdroje otevřeného ohně. 

Dosahují-li teploty vysokých hodnot, dodržujte níže uvedené rady:

  • omezte co nejvíce pobyt venku, zejména kolem poledne a v odpoledních hodinách,
  • vyvarujte se jakékoli tělesné zátěže,
  • hodně pijte, 3 a více litrů, nejlépe neslazené vody,
  • používejte opalovací krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a hlavu si chraňte pokrývkou,
  • lehce se oblékejte,
  • pozor na používání klimatizace - vysoké rozdíly mezi klimatizovaným a venkovním prostředím mohou způsobit zdravotní potíže,
  • myslete také na děti a domácí mazlíčky, které v žádném případě nenechávejte v zaparkovaných vozidlech,
  • velmi nebezpečné je skákat rozehřátý do studené vody, mohou hrozit svalové křeče nebo i srdeční kolaps,
  • nenechávejte v automobilu hořlavé a výbušné předměty, zejména zapalovače a spreje, může dojít k jejich samovznícení nebo výbuchu.

Extrémní vedro může způsobit celkové příznaky u postiženého a také ho ohrozit na životě. Mezi nejčastější onemocnění patří úpal a úžeh.

Úpal

Úpal vzniká celkovým přehřátím organizmu, ke kterému může dojít pří zvýšené teplotě okolí nebo snížení odvodu tepla z těla. Příznaky: horečka až 40 stupňů Celsia, červená, suchá kůže, poruchy vědomí. Pozor, úpal může být ohrožující stav. 

Úžeh

Úžeh je výsledkem působení skutečných paprsků na hlavu - mozek a jeho obaly, často se vyskytuje současně s popáleninami od sluníčka. Příznaky: zvýšená teplota, bolesti hlavy, zvracení.

První pomoc pří úpalu nebo úžehu

Základní opatření při poskytování první pomoci jsou pro obě onemocnění podobná. Postiženého přeneste do chladného stinného prostředí. Postiženému při vědomí, který je schopen polykat, podejte dostatek chladných tekutin s minerály. Vysokou herečku snižujte pomocí aktivního ochlazení postiženého - sprchování chladnou vodou, studené obklady na trup a pod.

Při vysoké horečce nebo poruchách vědomí, volejte tísňovou linku 155.

Důležité odkazy