26. února 2020

Brno kompostuje

V rámci projektu Předcházení vzniku odpadů mohou občané žijící ve městě Brně získat v březnu 2020 kompostér zdarma.

Ve třetím kole rozdá společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem v rámci projektu podporovaného evropskými fondy celkem 3 000 kusů kompostérů. Jedním z cílů projektu je představení domácího kompostování jako nejekologičtějšího a nejekonomičtějšího způsobu zpracování bioodpadu. Bioodpad je také možné zdarma odevzdávat do jednoho ze třiceti sedmi sběrných středisek odpadů po celém Brně, odkud je svážen do Centrální kompostárny Brno.

Od 2. března si mohou občané podávat žádosti na webové stránce www.brnokompostuje.cz, kde jsou uvedeny také podmínky, které žadatel o kompostér musí splňovat. Kompostéry bude možné vyzvednout během dvou březnových víkendů v areálu společnosti SAKO Brno na adrese Jedovnická 2. Občané mohou vybírat ze dvou velikostí kompostérů, a to o objemu 600 nebo 1000 litrů.

V případě dotazů můžete psát na e-mail brnokompostuje@sakocz nebo od 8.00 do 16.00 hodin volat na telefonní číslo  731 170 149.

Důležité odkazy