22. září 2016

Blíží se termín ukončení opravy sochy na Parnasu

Na začátku října proběhne ukončení  restaurátorské obnovy sochy Alegorie Evropy kašny Parnas na Zelném trhu. Během kontrolního dne, který nyní proběhl za účasti zástupců městské části Brno-střed, restaurátorky, pracovníků Odboru památkové péče Magistrátu města Brna a Národního památkového ústavu bylo zjištěno, že už proběhly práce jako například: očištění povrchu sochy, revize druhotných doplňků, odstranění nesoudržných, materiálově a tvarově nevhodných tmelů, zpevnění kamene a domodelování detailů některých významných prvků  (ruka s žezlem).

V této chvíli zbývá dokončit povrchové retuše tmelů a vysprávek, na závěr pak bude povrch sochy opatřen ochranným nátěrem a proběhne demontáž lešení.

Náklady na rekonstrukci kamenného sousoší z konce 17. století činí 244 tisíc korun, městská část Brno-střed obdržela finanční příspěvek  z Magistrátu města Brna ve výši 120 tisíc Kč.

 

Důležité odkazy