21. května 2024

Bakalka má moderní počítačovou učebnu

Základní škola na Bakalově nábřeží se může pochlubit jednou z nejmodernějších učeben pro informatiku na jižní Moravě. V prostorách školy vznikla počítačová třída a centrum robotiky, které žákům i učitelům nabízí ideální prostředí pro vzdělání.

Modernizace počítačové učebny začala minulý rok. Po osmi měsících prací vzniklo zcela nové prostředí s moderními technologiemi v čele s dotykovými panely nebo 3D tiskárnami. Originální je i samotný koncept třídy, který reflektuje nejnovější trendy v oblasti vzdělání. 

„Jedná se o inspirativní projekt a vzorový příklad, jak přistupovat k rekonstrukcím učeben. Řešení je esteticky zajímavé i funkční. Například stoly jsou umístěné do jednotlivých zón. Děti sedí v menších skupinách v kruhu. Takové prostředí přispívá k jejich lepší koncentraci i spolupráci. Uspořádání je výhodné i pro vyučujícího, který se v prostoru snadno pohybuje a může se při výuce věnovat všem žákům,“ popsal 2. místostarosta městské části Brno-střed Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (KDU-ČSL), do jehož gesce spadá oblast školství a bytové politiky.

Kapacita nové PC učebny činí 30 žáků. Na celé investici, jež vyšla na více než 3 miliony korun, spolupracovala škola a městská část. Ta uhradila veškeré náklady na stavební práce. Navíc chystá i další investici na Bakalce. Konkrétně opravu střechy, kterou poničilo nedávné krupobití. 

Důležité odkazy