14. června 2022

Anketa ke krajinářsko-architektonické soutěži na předpolí Domu umění

Kancelář architekta města Brna chystá vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže na úpravu předpolí Domu umění a přilehlého parku Koliště I, jejímž zadavatelem je město Brno. Součástí soutěžního zadání budou výsledky ankety, kterou Kancelář před nedávnem zveřejnila. Anketa se obrací na širokou veřejnost a má za úkol sesbírat názory nejen na aktuální stav předmětného území, ale i přání, jak by měla výsledná úprava vypadat nebo co je potřeba zohlednit. 

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Z důvodu velkého významu prostranství brněnské okružní třídy, parkového okruhu, institucí a architektonické i urbanistické kvality budov, je proto nejvhodnějším řešením krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (mezi ulicí Jezuitskou a Malinovského náměstím). Součástí tak bude koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi.

Co si o předprostoru i parku myslíte vy? Co vám dnes na místě nejvíce chybí? Anketu můžete vyplnit do 31. července 2022 na odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3xzjtKH4rfI3eicj_mvYde7XfJ1CXOmXLlSRjjHhzFohOiQ/viewform. Její výsledky se stanou součástí soutěžního zadání.

Další informace k soutěži naleznete na https://kambrno.cz/dumumeni/.

Důležité odkazy