24. září 2020

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ NA TRŽIŠTI ZELNÝ TRH

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a podle nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je nutné na tržišti Zelný trh dodržovat následující pravidla:

Prodejci

  • musí mít nos a ústa chráněné rouškou
  • v případě, že nabízejí potraviny, ovoce a zeleninu, musí používat rukavice
  • na prodejních stolech musí mít k dispozici pro zákazníky:
  • dezinfekci
  • ochranu rukou, a to rukavice nebo sáčky

Zákazníci

  • musí mít v prostoru tržiště nos a ústa chráněné rouškou
  • musí dodržovat rozestupy 2 metry
  • pokud si sami vybírají zboží, musí mít ruce chráněné rukavicemi nebo sáčky
  • mohou využít dezinfekci na prodejních stolech
  • v případě konzumace na trhu zakoupených potravin mohou jídlo konzumovat za podmínky dodržení rozestupu 2 metrů, s výjimkou rodinných příslušníků

Důležité odkazy