1. června 2009

Uzavírka ulice Husovy

Od soboty 28. června 2008 (přesněji v noci z pátku 27. června na sobotu 28. června) bude po dobu 14 měsíců (do 31. srpna 2009) kompletně uzavřena ulice Husova (od Besedního domu po Odbor správních činností MMB), část ulice Pekařské (po ul. Annenskou) a část Šillingrova nám. Z těchto ulic bude vyloučen veškerý provoz, přičemž bude provedena kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků.

Organizace dopravy
Dopravní značení informující řidiče o uzavírce těchto ulic bude instalováno (cca týden před zahájením uzavírky) na všech přilehlých křižovatkách (zejména velkém městském okruhu). Účelem těchto dopravně-inženýrských opatření je zamezení vjezdu co největšího počtu vozidel do centra města Brna a tím zahlcení objízdných tras. Veškerá doprava v centru města Brna je směrována po dvou objízdných trasách - ulici Koliště a ul. Úvoz.

Nejdůležitější dopravně-inženýrská opatření budou provedena zejména na následujících křižovatkách:
Husova - Nové sady - Nádražní - Hybešova - Úzká
Koliště - Komenského nám. - Joštova - Údolní ­- Solniční
Mendlovo nám. - Úvoz - Pekařská - Annenská

Ulice Pellicova bude zoubousměrněna, budou zde vytvořeny výhybny a pro dopravní obsluhu bude umožněn vjezd z ulice Úvoz - Gorazdova.

Do stavby bude umožněn vjezd pouze vozidlům s uděleným povolením stavby. Vjezd do bezprostředního centra města Brna bude umožněn kolem Besedního domu, výjezd pak přes Šilingrovo nám. a jedním jízdním pruhem po Husově směrem k hl. nádraží - Nové sady. Objízdné trasy budou vyznačeny a řidiči budou informování instalovaným dopravním značením.

Veškerá součinnost je koordinována s městem Brnem, OD MMB, BKOM, a. s., DPMB, a. s., MP Brno a MČ Brno-střed.

Organizace MHD:
Dotčené tramvajové linky denního provozu budou vedeny po následujících trasách:

  • linka 4 již ve standardní trase: Náměstí Míru - Česká - náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Maloměřický most (Obřany; po ukončení výluky na Obřanské);
  • linka 5: Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Poříčí - Starý Lískovec;
  • linka 6 vpolookružní trase: Královo Pole, nádraží - Moravské náměstí - náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí -Moravské náměstí - Královo Pole, nádraží;
  • linka 7: pouze vúseku Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Bohunice, Švermova;
  • linka 12: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Komárova) / náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) -Hlavní nádraží - Zvonařka (­Komárov; po ukončení výluky);
  • linka 13: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Juliánova) / náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Juliánov.

Ve formě doplňkové náhradní dopravy bude zavedena linka x5 obsluhovaná autobusy i trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí.
Noční autobusové linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína budou mít přeloženu zastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českou pojedou ulicí Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenského náměstí pojedou tyto linky k hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou a obslouží svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným odklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené noční linky tak vynechají zastávku Šilingrovo náměstí.

 

Informace poskytl Magistrát města Brna (www.brno.cz)

Důležité odkazy