ZŠ Úvoz 55

Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace je organizací, jejímž zřizovatelem je město Brno - Městská část Brno-střed. Celkový počet tříd prvního a druhého stupně je 17. V budově školy je umístěna školní jídelna, která je samostatnou příspěvkovou organizací. Školní jídelna může zajišťovat obědy až pro 1000 strávníků. Součástí areálu školy je i víceúčelová hala - zimní stadion.
Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Na 2. stupni je v každém ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na lední hokej a odbíjenou.
Škola má dobré prostorové a personální podmínky, které umožňují plnit cíle vzdělávacího programu Základní škola. Od září 2006 začala v 1. a 6. ročníku výuku podle vlastního školního vzdělávacího plánu. V první třídě přibude žákům jedna hodina anglického jazyka týdně, od třetí třídy to budou tři hodiny týdně. V šestém ročníku rozšiřuje nabídku cizích jazyků o druhý cizí jazyk - německý. Novinkou je také výuka předmětu informatika v dotaci jedné hodiny týdně, a to již od první třídy.

zs_uvoz_01.jpg

 

Sportovní aktivity školy

 • výchova mladých hokejistů ve třídách s rozšířenou výukou TV
 • účast hokejistů v celostátních soutěžích LH
 • pořádání turnajů v ledním hokeji
 • účast žáků školy ve sportovních soutěžích škol - atletika, volejbalová liga škol, orientační běhy, florbal, hokejbal, vybíjená
 • pořádání obvodních kol ZŠ ve šplhu
 • výuka základů bruslení pro žáky brněnských ZŠ a MŠ
 • kroužky bruslení pro žáky ZŠ Úvoz a pořádání karnevalů na ledě
 • absolvování letních sportovních soustředění (kola, voda) a lyžařských výcvikových kurzů
 • konání škol v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ Úvoz
 • besedy žáků sportovních tříd se slavnými odchovanci naší školy
 • pořádaní tradičních lehkoatletických závodů na „Rosničce" pro žáky 1. i 2. stupně školy
 • spolupráce s Fakultou sportovních studií MU Brno - příprava studentů na učitelské povolání


Volnočasové aktivity na půdě školy:
- kroužky vedené vyučujícími školy: flétna, modelování, zdravotní TV, dramatický kroužek, aerobic, informatika, anglická konverzace, němčina, florball, rukodělný, francouzština, míčové hry, vaření, doučování
- kroužky pořádané ve spolupráci s externími lektory DDM Junior a dalšími organizacemi: Debrujáři pro nadané, orientální tanec, judo, street dance, divadelní kroužek, bruslení, italština, cirkusová škola
- kluby Netík, Keramická dílna a Klub deskových her

Škola pro žáky každoročně organizuje nepovinné předměty, jako jsou pohybové aktivity, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, modelování a římsko-katolické náboženství. Škola žákům nabízí i práci v zájmových útvarech, jako je keramický kroužek, logopedie, bruslení nebo dramatický kroužek. Tradičně škola pořádá lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, sportovní soustředění, lehkoatletické závody a také burzu sportovní výstroje.

Výuka v jednotlivých předmětech je doplňována vzdělávacími pořady v Planetáriu Mikoláše Koperníka, Anthroposu, Moravské galerii, Centru volného času Lužánky, v protidrogovém K-centru, v centeru AMAVET na Štefánikově ulici, v DDM Lipka, Rozmarýnek, Kominíček, výchovnými koncerty, filmovými a divadelními představeními.

Škola velmi úzce spolupracuje s hokejovým klubem HC KOMETA Brno, Domem dětí a mládeže Helceletova 4 a s Mateřskou školou Úvoz 57, Brno.

Na žáky jsou kladeny přiměřené nároky, nadaní žáci jsou zapojováni do soutěží a olympiád. Dobré jsou rovněž podmínky pro realizaci nadstandardních částí vzdělávací činnosti, především pro rozvoj sportovně talentovaných dětí, kterým může být individuálně upraven rozvrh vyučovacích hodin za účelem reprezentace. Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží: Běhu brněnské mládeže, orientačního běhu, soutěží pořádaných ASŠK (lehkoatletické závody, vybíjená, šplh).

Skupinová výuka nadaných:

 • pořádání Diagnostických dnů pro testování IQ nadaných dětí ve spolupráci s Dětskou Mensou a Centrem nadání Praha
 • prezentace deskových her a volnočasových aktivit pro nadané děti Mensa Brno
 • tvorba metodických a doplňkových materiálů pro výuku nadaných
 • ve spolupráci s PPP prezentace a přednášky o skupinové výuce nadaných (jediná škola v Brně s touto zkušeností)
 • konzultace, dotazníkové šetření a zkušenosti ze skupinové výuky nadaných pro studenty pedagogické fakulty MU

 

 

info.png Kontakty a další informace

 

webové stránky: www.zsuvoz.cz
e-mail: skola@zsuvoz_cz

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Veřejné... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 08:00 - 1. 05. 2019, 16:00
Prvomájová... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 1. 05. 2019, 17:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Shromáždění... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Kulturně... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 19:00
Prvomájové slavnosti (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:30 - 1. 05. 2019, 22:00
Řekni ne pochodu... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 16:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Tančírny pod... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 18:00 - 27. 06. 2019, 22:00
2 Politické... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 06:00 - 23. 05. 2019, 19:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 09:00 - 27. 05. 2019, 19:00
Jom ha-šoa:... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 14:00 - 2. 05. 2019, 17:00
3 Studentská stávka... (Akce třetích stran)
3. 05. 2019, 10:00 - 3. 05. 2019, 14:00
4 Občanské... (Akce třetích stran)
4. 05. 2019, 14:00 - 4. 05. 2019, 17:30
5 Pietní akt (Akce třetích stran)
5. 05. 2019, 17:00 - 5. 05. 2019, 19:30
6 Shromáždění za... (Akce třetích stran)
6. 05. 2019, 18:30 - 6. 05. 2019, 21:30
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 11:00 - 8. 05. 2019, 13:00
Morravák (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 18:00 - 8. 05. 2019, 22:00
9 10 11 Férová snídaně na... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 09:00 - 11. 05. 2019, 11:00
Prolomit ticho (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 10:00 - 11. 05. 2019, 13:00
Dobrodrůžo:... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 14:00 - 11. 05. 2019, 19:00
12 Léto v centru:... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 14:00 - 12. 05. 2019, 21:55
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 15:00 - 2. 06. 2019, 18:00
Rodiče pro klima (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 16:00 - 12. 05. 2019, 19:00
13 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 09:00 - 15. 05. 2019, 17:00
Anonymous for the... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 16:00 - 13. 05. 2019, 18:00
Pochod za... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 18:00 - 13. 05. 2019, 20:00
14 Oslava 71. výročí... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 13:00 - 14. 05. 2019, 17:00
Happening zvíře... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 15:00 - 14. 05. 2019, 19:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 19:00 - 14. 05. 2019, 20:00
15 Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
15. 05. 2019, 10:00 - 18. 05. 2019, 22:00
16 Slavnosti piva F.... (Akce třetích stran)
16. 05. 2019, 13:00 - 18. 05. 2019, 23:00
17 Čtení Bible (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 12:00 - 17. 05. 2019, 18:00
Festival léta v... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 16:00 - 18. 05. 2019, 23:30
HVOB Concert Tour (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 19:00 - 17. 05. 2019, 22:00
Filmový festival... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 21:00 - 18. 05. 2019, 01:00
18 Běh pro paměť národa (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 08:00 - 18. 05. 2019, 19:00
Moravský pohár (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 12:00 - 18. 05. 2019, 15:00
Kresba jarní... (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 15:00 - 18. 05. 2019, 18:00
19 Protest proti... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 20:30
Sportovně zábavný... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 18:00
Alexandrovci -... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 15:00 - 19. 05. 2019, 22:30
20 Předání výzvy za... (Akce třetích stran)
20. 05. 2019, 16:45 - 20. 05. 2019, 17:30
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 06:30 - 21. 05. 2019, 09:30
Za nezávislou... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 18:30 - 21. 05. 2019, 20:00
22 Happening mladých... (Akce třetích stran)
22. 05. 2019, 17:30 - 22. 05. 2019, 20:00
23 Empík hledá Foxíka (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 07:30 - 23. 05. 2019, 12:30
Svobodně pijeme a... (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 16:00 - 23. 05. 2019, 22:00
24 Dětský program v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 08:00 - 28. 05. 2019, 23:00
Vínománie 2019 -... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 2. 06. 2019, 22:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 25. 05. 2019, 19:00
Studentská stávka... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:30 - 24. 05. 2019, 12:00
Grand Prix v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 25. 05. 2019, 17:00
Ponavafest (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 26. 05. 2019, 00:00
Léto v centru:... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 14:00 - 24. 05. 2019, 22:55
Festival (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 16:30 - 25. 05. 2019, 00:00
25 Action in the City (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 22:00
Dětský program (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 13:00
Zkouška... (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
26 Den sousedů (Akce třetích stran)
26. 05. 2019, 10:00 - 26. 05. 2019, 19:00
27 28 FAST běh 2019 (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 09:00 - 28. 05. 2019, 14:00
Koncert Soeufa... (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 21:00 - 28. 05. 2019, 22:30
29 Brno osvobozené!? (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 10:00 - 28. 06. 2019, 20:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 17:00 - 29. 05. 2019, 19:30
30 Turnaj v pétanque (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 15:30 - 30. 05. 2019, 22:00
Představení... (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
31 Vadso Ungdomskorps (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 10:00 - 31. 05. 2019, 14:00
ZUŠ OPEN... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 14:00 - 31. 05. 2019, 19:00
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.