ZŠ a MŠ Husova 17

Na škole, která se nachází v centru města Brna, probíhá ve všech  třídách výuka s využitím daltonských prvků. Škola je držitelem certifikátu „Mezinárodní daltonská škola" (International Dalton School). Žáci jsou vedeni k samostatné práci a zodpovědnosti za výsledky své práce, učí se spolupracovat v týmech. Od druhého ročníku žáci pracují ve výuce s odbornou i naučnou literaturou, vytváří si vlastní materiály ke studiu. Pomocí úkolů se učí vyhledávat, třídit a využívat informace. Ve výuce nachází prostor k rozvíjení vlastních zájmů, protože  mají k dispozici širokou nabídku nepovinných úkolů z různých oborů.

Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi" se vyučuje angličtina již od 1. ročníku. Od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu nebo francouzštinu).

Školní rok zpestřují různé projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Člověk v ohrožení života, Husovská noc, Veletrh Evropy, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci.

 

zs_ms_husova_01.jpg

 

Na prvním stupni pravidelně pořádá školy v přírodě, žáci druhého stupně absolvují vedle školních výletů také tematické exkurze a lyžařský kurz. Pedagogicky zajišťuje výuku plavání pro 19 brněnských škol v Městských lázních na Rašínově ulici

Dále škola nabízí:

  • školní družinu
  • širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků (sportovní hry, házenou, stolní tenis, hip-hop, moderní gymnastiku, aerobic, keramiku, dramatickou výchovu, náboženství aj.)
  • odbornou práci s dyslektiky, práci s nadanými dětmi
  • výuku plávání (2. a 3. ročníky)
  • výuku bruslení (3. a 4. ročníky)
  • dopravní výchovu na prvním stupni
  • mediální výchovu jako povinný předmět v 8. ročníku aj.


Partnerské školy

Škola má vybudovanou síť partnerských škol. Spolupracuje zejména se školami sdruženými v Asociaci českých daltonských škol. Nadstandardní je zejména kooperace s pilotními brněnskými daltonskými školami ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická.
Spolupracuje se zahraničními partnerskými školami v Nizozemsku (Marnixschool Utrecht), Velké Británii (Allerton CE Primary School) a na Slovensku (Základná škola Lieskovec)

Účast školy v životě obce:

Škola hraje dlouhodobě významnou úlohu v životě obce.  Konalo se zde setkání pedagogů z partnerských měst Brna a Leeds. Předmětem setkání byl nejen seminář „Global Dimension in Education", ale i navázání partnerství mezi školami z obou měst.

Dále se zde uskutečnila 12. mezinárodní daltonská konference, na níž vystoupili přední pedagogičtí odborníci z ČR, Nizozemska, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Austrálie.

Vyvrcholením byly oslavy 125. výročí otevření školní budovy na Husově ulici. U příležitosti výročí byl vydán vzpomínkový almanach, na jehož vydání kromě nemnoha sponzorů finančně participoval zřizovatel MČ Brno-střed. V den oslav výročí školy se uskutečnil „Den otevřených dveří", kterého se zúčastnilo mnoho bývalých absolventů. Kromě prohlídky školy, mohli zhlédnout ukázku cvičení před sto lety, výstavku k výročí školy, výstavu fotografií ve školní galerii Sklep, ukázku práce s interaktivní tabulí, prezentaci fotografií k výročí školy či výstavku starých učebnic. Na závěr se uskutečnilo podvečerní setkání bývalých a současných pedagogů školy.

Škola se také tradičně prezentuje v místním tisku (Zpravodaj MČ) a na webových stránkách.

 

info.png Kontakty a další informace

 

webové stránky: www.zshusovabrno.cz
e-mail: reditel@zshusovabrno_cz

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 08:00 - 30. 06. 2020, 20:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
2 3 4 Švihlý pochod Brnem (Akce třetích stran)
4. 01. 2020, 14:45 - 4. 01. 2020, 16:00
5
6 7 Bezplatná nabídka... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 14:00 - 30. 12. 2020, 17:00
Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 15:00 - 7. 01. 2020, 18:30
Cube of Truth (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 16:00 - 7. 01. 2020, 19:00
8 9 Cesty vnější a... (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 18:00 - 9. 01. 2020, 19:30
10 11 12
13 14 15 16 Pietní akce k... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 18:00 - 16. 01. 2020, 21:00
17 18 Kvantová fyzika,... (Akce třetích stran)
18. 01. 2020, 17:30 - 18. 01. 2020, 21:30
19
20 21 22 23 24 VII.... (Akce třetích stran)
24. 01. 2020, 09:00 - 25. 01. 2020, 19:00
25 26
27 28 29 30 31    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.