Žádost o změnu komunikační stavby před dokončením

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SSU_07

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o změnu komunikační stavby před dokončením

 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o změnu stavby před dokončením lze podat na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen ÚMČ města Brna, Brno-střed) poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo zaslat elektronicky. O vydání povolení rozhodne Odbor obchodu, dopravy a služeb ve správním řízení. Jedná se o povolenou stavbu, která je již dokončena nebo v průběhu stavby.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o změnu stavby před dokončením podává žadatel písemně na individuální žádost, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele (stavebníka)
  • IČ popř. rodné číslo
  • popis změny stavby
  • stavební povolení, kterého se změna týká
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výkresová dokumentace stavby
   • vyjádření dotřených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení (informace na ÚMČ BS)
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o stavební povolení vydaná Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Odborem obchodu, dopravy a služeb podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb, Dominikánská 2, 601 69 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb
  Miloslav Adam DiS., Jiří Urban

  Žádost o změnu stavby před dokončení je možné zaslat:

  • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor obchodu, dopravy a služeb, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
  • elektronicky na adresu: podatelna@brno-stred_cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění žadatele v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář lze získat buď na Odboru obchodu, dopravy a služeb ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 300,- Kč. doklad vystaví referent. Platba může být převodem, složenkou nebo na pokladně ÚMČ-BS.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Informace ke konkrétnímu případu poskytne přímo referent.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dle individuálního případu

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@sterd_brno_cz žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15-ti dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle stavebního zákona - pro fyzické osoby (přestupek) i právnické osoby (správní delikt) až do výše 2 000 000,- Kč.

 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné si povolení vyřídit?
  V případě, že se jedná o podstatnou změnu stavebního povolení.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, odb. obchodu, dopravy a služeb, tel. č.542 526 184.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor obchodu, dopravy a služeb, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Miloslav Adam DiS., odborný referent oddělení dopravy a komunikací, ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel. 542 526 184, Jiří Urban 542 526 182.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.1.2008

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.1.2008

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 Tříkrálový průvod (Akce třetích stran)
5. 01. 2017, 16:00 - 5. 01. 2017, 18:00
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31