Žádost o zjednodušené územní řízení

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  STU_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o zjednodušené územní řízení

 4. Základní informace k životní situaci
  Stavební úřad je dle ust. § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, příslušný k vydání územního rozhodnutí. Zjednodušené územní řízení představuje vydání územního rozhodnutí bez předchozího správního řízení v celém rozsahu. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení nebo zcelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území; záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí; žádost má všechny předepsané náležitosti a je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení se zjednodušeným územním řízením.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti (není předepsán formulář), která musí být doložena dokumentací, jejíž rozsah je předepsán k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření- příloha č. 4, 6, 8.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti doložené předepsanou dokumentací, závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení se zjednodušeným územním řízením na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měníská 4, 601 92 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měníská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátě Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed nebo je možné si je stáhnout z ÚMČ Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, úhrada je možná v hotovosti na sekretariátu stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Za splnění podmínek stavebního zákona je rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníky zjednodušeného územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, ostatní účastníci jsou vymezeni v ust. § 85 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádost musí být úplná, jinak není splněna podmínka pro vedení zjednodušeného územního řízení a stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o zjednodušené územní řízení s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@brno-stred_cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města Brna a navazujících územně plánovacích dokumentací, vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravný prostředek je možné podat pouze proti usnesení o provedení územního řízení do 15 dnů od oznámení tohoto usnesení k odboru územního a stavebního řízení MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, prostřednictvím Stavebního úřadu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nabývá právní moci, pokud nebyly v zákonem stanovené lhůtě podány výhrady, námitky nebo připomínky a nelze se proti němu odvolat.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. telefonicky na čís.: 542 526 401.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Podání ohlášení, žádost o stavební povolení.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Jana Hlávková, tel.: 542 526 400
  všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: 542 526 401

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 9. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Politické... (Akce třetích stran)
1. 09. 2017, 06:00 - 19. 10. 2017, 19:00
Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
1. 09. 2017, 12:00 - 1. 09. 2017, 17:00
1. ZÁŘÍ OTEVÍRÁME... (Shromaždění)
1. 09. 2017, 14:00 - 1. 09. 2017, 00:00
2 Food Festival (Akce třetích stran)
2. 09. 2017, 10:00 - 2. 09. 2017, 23:59
3
4 Svobodní -... (Akce třetích stran)
4. 09. 2017, 08:00 - 19. 10. 2017, 18:00
Svobodní -... (Akce třetích stran)
4. 09. 2017, 08:00 - 19. 10. 2017, 18:00
5 Katolická... (Akce třetích stran)
5. 09. 2017, 08:00 - 9. 09. 2017, 21:00
6 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
6. 09. 2017, 17:00 - 6. 09. 2017, 22:00
7 Multižánrový... (Akce třetích stran)
7. 09. 2017, 16:00 - 7. 09. 2017, 22:00
HURÁ NA VÝLET... (Shromaždění)
7. 09. 2017, 10:45 - 7. 09. 2017, 10:45
8 9 Posezení u... (Akce třetích stran)
9. 09. 2017, 18:00 - 9. 09. 2017, 22:00
10 Multižánrový... (Akce třetích stran)
10. 09. 2017, 11:00 - 10. 09. 2017, 21:00
11 Osvětová... (Akce třetích stran)
11. 09. 2017, 09:00 - 15. 09. 2017, 17:00
12 Festival U... (Akce třetích stran)
12. 09. 2017, 09:00 - 17. 09. 2017, 22:00
Přednesy na... (Akce třetích stran)
12. 09. 2017, 15:00 - 12. 09. 2017, 18:00
13 Na ostro... (Akce třetích stran)
13. 09. 2017, 08:00 - 13. 09. 2017, 20:00
14 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
14. 09. 2017, 18:00 - 14. 09. 2017, 22:00
15 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
15. 09. 2017, 17:00 - 15. 09. 2017, 22:00
16 Setkání a... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 09:00 - 16. 09. 2017, 20:00
V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 09:00 - 16. 09. 2017, 22:00
Chuť Itálie v... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 10:00 - 16. 09. 2017, 18:00
Duhové náměstí -... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 12:00 - 16. 09. 2017, 17:00
Shit Happens... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 16:00 - 16. 09. 2017, 22:00
Divadelní průvod... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 16:30 - 16. 09. 2017, 20:00
17 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
17. 09. 2017, 09:00 - 17. 09. 2017, 22:00
Průvod se sochou... (Akce třetích stran)
17. 09. 2017, 17:00 - 17. 09. 2017, 18:00
18 Evropský týden... (Akce třetích stran)
18. 09. 2017, 10:00 - 22. 09. 2017, 18:00
19 20 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 08:30 - 20. 09. 2017, 13:40
Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 08:30 - 20. 09. 2017, 14:25
Festival v Káznici (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 15:00 - 23. 09. 2017, 21:30
21 Slavnosti vína... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 09:00 - 30. 09. 2017, 22:00
Októbrfest na... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 11:00 - 23. 09. 2017, 22:00
Sraz účastníků... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 17:30 - 21. 09. 2017, 19:00
22 Multižánrový... (Akce třetích stran)
22. 09. 2017, 16:00 - 22. 09. 2017, 22:00
Druhý sousedský... (Akce třetích stran)
22. 09. 2017, 16:00 - 22. 09. 2017, 21:00
23 26.ročník Národní... (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 09:00 - 24. 09. 2017, 16:00
Kuličkový masters... (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 09:00 - 23. 09. 2017, 20:00
MISS EVENTS (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 11:00 - 23. 09. 2017, 22:00
24
25 Stop genocidě (Akce třetích stran)
25. 09. 2017, 11:00 - 27. 09. 2017, 18:00
26 Shromáždění v... (Akce třetích stran)
26. 09. 2017, 15:00 - 26. 09. 2017, 19:00
27 Open-air hudební... (Akce třetích stran)
27. 09. 2017, 17:00 - 27. 09. 2017, 23:59
28 Slavnostní... (Akce třetích stran)
28. 09. 2017, 09:00 - 28. 09. 2017, 10:00
29 30 Multižánrový... (Akce třetích stran)
30. 09. 2017, 14:00 - 30. 09. 2017, 22:00
 
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.