Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním komunikační stavby

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SSU_03

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním komunikační stavby

 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu lze podat na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen ÚMČ města Brna, Brno-střed), poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo zaslat elektronicky. O vydání souhlasu rozhodne Odbor obchodu, dopravy a služeb ve správním řízení.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o kolaudační souhlas žadatel podává písemně pouze na formuláři dle stavebního zákona, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele (stavebníka)
  • IČ popř. rodné číslo
  • pozemky dotčené stavbou
  • dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek
  • stavební povolení
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výkresová dokumentace stavby
   • vyjádření dotřených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o stavbu, na kterou bylo vydáno stavební povolení Odborem obchodu, dopravy a služeb na území městské části města Brna, Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb, Dominikánská 2, 601 69 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor obchodu, dopravy a služeb
  Miloslav Adam DiS., Jiří Urban

  Žádost o kolaudačního souhlasu je možné zaslat:

  • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor obchodu, dopravy a služeb, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
  • elektronicky na adresu: podatelna(zavináč)brno-stred.cz
    
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění žadatele v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář "Žádost o vydání kolaudačního souhlasu", lze získat přímo na Odboru obchodu, dopravy a služeb nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.
  pdf Žádost o vydání kolaudačního souhlasu, (161,67 kB)
  doc Žádost o vydání kolaudačního souhlasu, (74 kB)

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  ----------

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavináč)brno-stred.cz žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15-ti dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle stavebního zákona - pro fyzické (přestupek) i právnické osoby (správní delikt) až do výše 2 000 000,- Kč.

 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné si souhlas vyřídit?
  V případě, že stavebník potřebuje užívat dokončenou stavbu.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odboru obchodu, dopravy a služeb, tel. č. 542 526 184.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor obchodu, dopravy a služeb, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Jiří Urban tel. 542 526 182, Miloslav Adam DiS., tel. 542 526 184 odborný referent oddělení dopravy a komunikací, ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 1. 2008

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31. 1. 2008

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 Tříkrálový průvod (Akce třetích stran)
5. 01. 2017, 16:00 - 5. 01. 2017, 18:00
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31