Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  DOM_04

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o žádost o stanovisko MČ Brno-střed k odprodeji (pronájmu, zřízení věcného břemene...) nemovitosti, která je ve vlastnictví Statutárního města Brna.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o odprodej (pronájem, zřízení věcného břemene...) nemovitosti může podat vlastník nemovitosti, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci a dále fyzická nebo právnická osoba, která má s požadovanou nemovitostí určitý záměr.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o odprodej (pronájem, zřízení věcného břemene) nemovitostí musí mít písemnou formu.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemná žádost se podává na adresu ÚMČ Brno-střed, Majetkový odbor, Dominikánská 2, 601 69 Brno (v případě nemovitostí svěřených do správy městské části Brno-střed), na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (v případě nemovitostí nesvěřených do správy městské části Brno-střed).

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě nesvěřených nemovitostí Magistrát města Brna, v případě svěřených nemovitostí ÚMČ Brno-střed.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Majetkový odbor a Bytový odbor, Magistrát města Brna, Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě svěřených nemovitostí musí písemná žádost obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou
  • aktuální výpis z listu vlastnictví, popř. kopie nabývacího titulu
  V případě nesvěřených nemovitostí doklady dle požadavků MMB.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádný formulář v případě svěřených nemovitostí a v případě nesvěřených nemovitostí formulář majetkového odboru MMB.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě svěřených nemovitostí nejsou.
  V případě nesvěřených nemovitostí OÚPR MMB (odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, OTS MMB (odbor technických sítí Magistrátu města Brna).

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě svěřených nemovitostí uzavřít příslušnou nájemní smlouvu.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna(zavináč)brno-stred.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), v platném znění
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
  • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění
  • vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění
  • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
  • postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene schválený zasedáním ZMB Z3/021 ze dne 5. 9. 2000, doplněný na zasedání ZMB Z3/032 ze dne 13. 11. 2001
  • platný výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ----------

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba

  Ing. Šárka Vodáková, Majetkový odbor, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 365, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 11. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  15. 2. 2010

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 Reklamní akce (Akce třetích stran)
3. 02. 2017, 13:00 - 3. 02. 2017, 17:00
4 5
6 7 Workshop... (Akce třetích stran)
7. 02. 2017, 17:30 - 7. 02. 2017, 19:15
8 9 10 11 Láskyplný Zelňák... (Akce třetích stran)
11. 02. 2017, 11:00 - 11. 02. 2017, 16:30
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28