Žádost o pronájem pozemku pod nemovitostí ve vlastnictví žadatele

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  POZ_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o pronájem pozemku pod nemovitostí ve vlastnictví žadatele

 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna a je svěřen MČ Brno-střed. Nemovitost na něm stojící je ve vlastnictví žadatele (garáž, rodinný dům).

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o pronájem pozemku může podat vlastník nemovitosti, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o pronájem pozemku musí mít písemnou formu.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Majetkový odbor, tel.: 542 526 366, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz, v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.) a v neúřední dny po předchozí domluvě.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný občanský průkaz, případně ověřenou plnou moc
  • výpis z listu vlastnictví nebo kopie nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví) nemovitosti stojící na pozemku Statutárního města Brna
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  nejsou

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Uzavřít příslušnou nájemní smlouvu

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna(zavináč)brno-stred.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • vyhláška města Brna č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění
  • zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
  • zákon č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
  • platný výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Postup pro pronájem nesvěřených pozemků řeší Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Hana Čermáková, právník odboru, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  tel.: 542 526 366, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 11. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 12. 2007

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 Orientační běh... (Akce třetích stran)
5. 03. 2017, 12:00 - 5. 03. 2017, 17:30
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Běh Lužánkami (Akce třetích stran)
18. 03. 2017, 06:00 - 18. 03. 2017, 18:00
19
20 21 22 23 24 Jarní pučení (Akce třetích stran)
24. 03. 2017, 13:00 - 24. 03. 2017, 17:00
25 Folkový koncert (Akce třetích stran)
25. 03. 2017, 17:00 - 25. 03. 2017, 21:00
26
27 28 29 30 31