Žádost o povolení k předčasnému užívání

zivotni_situace_25_1.png

  1. Identifikační číslo
    ----------

  2. Kód
    STU_09

  3. Pojmenování (název) životní situace
    Žádost o povolení k předčasnému užívání

  4. Základní informace k životní situaci
    Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Stavebník

  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.

  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Podáním písemné žádosti osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

  8. Na které instituci životní situaci řešit
    ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno

  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Žádost o povolení k předčasnému užívání. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátě Odboru územního řízení a stavebního řádu ÚMČ Brno-střed nebo je možné si je stáhnout z ÚMČ Brno-střed.

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Za vydání povolení k předčasnému užívání se poplatky nevyměřují.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    V případě neúplné žádosti její doplnění.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Žádost o povolení k předčasnému užívání s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@brno-stred_cz, případné přílohy je možné dodat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

  18. Jaké jsou související předpisy
    vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
    vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru územního řízení a stavebního řádu ÚMČ Brno-střed.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.

  21. Nejčastější dotazy
    ----------

  22. Další informace
    ----------

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
    Osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. telefonicky na čísle: 542 526 401

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    Ohlášení
    Žádost o stavební povolení

  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    Odbor územního řízení a stavebního řádu ÚMČ Brno-střed

  26. Kontaktní osoba
    Vedoucí odboru Ing. Jana Hlávková, tel.: 542 526 400
    všichni pracovníci Odboru územního řízení a stavebního řádu přes tel.: 542 526 401

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    30. 9. 2007

  28. Popis byl naposledy aktualizován
    ----------

  29. Datum konce platnosti popisu
    Bez omezení

  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 Orientační běh... (Akce třetích stran)
5. 03. 2017, 12:00 - 5. 03. 2017, 17:30
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Běh Lužánkami (Akce třetích stran)
18. 03. 2017, 06:00 - 18. 03. 2017, 18:00
19
20 21 22 23 24 Jarní pučení (Akce třetích stran)
24. 03. 2017, 13:00 - 24. 03. 2017, 17:00
25 Folkový koncert (Akce třetích stran)
25. 03. 2017, 17:00 - 25. 03. 2017, 21:00
26
27 28 29 30 31