Žádost o podnájem bytu

zivotni_situace_25_1.png

  1. Identifikační číslo
    ----------

  2. Kód
    BYT_09

  3. Pojmenování (název) životní situace
    Žádost o podnájem bytu

  4. Základní informace k životní situaci
    Žádost o podnájem bytu lze podat z důvodu: např. studijního, pracovního pobytu v jiném městě nebo státě, či ze zdravotních důvodů.

  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Žadatel je nájemce bytu (popř. zplnomocněná osoba, zástupce starší 18 let ).

  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Žádost podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-střed, odborem bytovým, ve které musí být doloženo:
    Potřebné doklady k podnájmu bytu:

    • Smlouva o podnájmu bytu s úředně ověřenými podpisy nájemce i podnájemce
    • nájemní smlouva k bytu
    • aktuální výpočtový list k bytu (vystaví bytová správa)
    • potvrzení o bezdlužnosti (vystaví bytová správa)
  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Doručení písemné žádosti s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed.

  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Jedná-li se o byt, který má ve správě MČ Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
    S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: 542 526 270
    Žádost je možné zaslat:

    • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
    • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Formulář „Smlouva o podnájmu bytu“ je k dispozici na  podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.

    pdf Smlouva o podnájmu bytu

    doc Smlouva o podnájmu bytu

     

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Nejsou stanoveny

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    ----------

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    ----------

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@brno-stred_cz

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    • Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady
    • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
  18. Jaké jsou související předpisy
    ----------

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    ----------

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    ----------

  21. Nejčastější dotazy
    ----------

  22. Další informace
    ----------

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
    Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: 542 526 270

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    ----------

  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový

  26. Kontaktní osoba
    Bc. Veronika Žilková, oddělení nájmu bytů a nebytových prostor, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 270.

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    20. 4. 2016

  28. Popis byl naposledy aktualizován
    20. 4. 2016

  29. Datum konce platnosti popisu
    Bez omezení

  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 Veřejný workshop... (Akce třetích stran)
1. 07. 2017, 09:00 - 3. 07. 2017, 22:00
2
3 4 5 XX. ročník cyklu... (Akce třetích stran)
5. 07. 2017, 20:00 - 6. 07. 2017, 22:00
6 Křesťanská akce -... (Akce třetích stran)
6. 07. 2017, 17:00 - 23. 11. 2017, 19:00
Křesťanská akce -... (Akce třetích stran)
6. 07. 2017, 17:00 - 6. 07. 2017, 19:00
7 8 9
10 11 12 EFEMÉR & TaUlma... (Akce třetích stran)
12. 07. 2017, 17:30 - 12. 07. 2017, 22:00
XX. ročník cyklu... (Akce třetích stran)
12. 07. 2017, 20:00 - 13. 07. 2017, 22:00
13 Křesťanská akce -... (Akce třetích stran)
13. 07. 2017, 17:00 - 30. 11. 2017, 19:00
Oslava 5 let... (Akce třetích stran)
13. 07. 2017, 18:00 - 13. 07. 2017, 23:59
14 PERMANENT... (Akce třetích stran)
14. 07. 2017, 08:00 - 14. 07. 2017, 10:00
Hudební produkce... (Akce třetích stran)
14. 07. 2017, 18:00 - 15. 07. 2017, 02:00
15 16
17 Bohemia JazzFest... (Akce třetích stran)
17. 07. 2017, 16:00 - 18. 07. 2017, 22:00
18 19 EFEMÉR & TEREZA... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 09:00 - 19. 07. 2017, 15:00
Brno - město... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 14:00 - 20. 07. 2017, 22:00
Shromáždění za... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 15:00 - 19. 07. 2017, 20:00
20 KOUDELKA & FAJT... (Akce třetích stran)
20. 07. 2017, 18:00 - 20. 07. 2017, 22:00
21 22 Cyklistický závod... (Akce třetích stran)
22. 07. 2017, 08:00 - 23. 07. 2017, 17:00
Konference... (Akce třetích stran)
22. 07. 2017, 09:00 - 29. 07. 2017, 18:00
23
24 Mototechna (Akce třetích stran)
24. 07. 2017, 08:00 - 27. 07. 2017, 22:00
UPROSTŘED UVÁDÍ:... (Akce třetích stran)
24. 07. 2017, 19:00 - 24. 07. 2017, 22:00
25 CAFE BIOGRAF... (Akce třetích stran)
25. 07. 2017, 19:00 - 25. 07. 2017, 22:00
26 Piknik s... (Akce třetích stran)
26. 07. 2017, 13:00 - 26. 07. 2017, 21:00
27 Slavnostní... (Akce třetích stran)
27. 07. 2017, 14:30 - 28. 07. 2017, 10:00
Slavnostní... (Akce třetích stran)
27. 07. 2017, 15:00 - 28. 07. 2017, 13:00
28 29 Mototechna (Akce třetích stran)
29. 07. 2017, 08:00 - 31. 07. 2017, 22:00
30
31