Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  DOM_03

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna

 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna pod stavbami ve vlastnictví jiných osob.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o odprodej (pronájem ) pozemku může podat vlastník stavby nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o odprodej (pronájem) pozemku musí mít písemnou formu.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemná žádost se podává na adresu ÚMČ Brno-střed, Majetkový odbor, Dominikánská 2, 601 69 Brno (v případě pronájmu svěřených pozemků) nebo na Magistrát města Brna, Majetkový odbor - Oddělení realitních aktivit a nabídkových řízení, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (v případě odprodeje nebo pronájmu nesvěřených pozemků).

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě odprodeje nebo pronájmu nesvěřených pozemků Magistrát města Brna, v případě pronájmu svěřených pozemků ÚMČ Brno-střed.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oddělení realitních aktivit a nabídkových řízení Majetkového odboru, Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě pronájmu svěřeného pozemku musí písemná žádost obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět ze strany právnické osoby
  • aktuální výpis z listu vlastnictví, popř. kopie nabývacího titulu

  V případě odprodeje a pronájmu nesvěřeného pozemku doklady dle požadavků MMB.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádný formulář v případě svěřených pozemků a v případě nesvěřených pozemků formulář ODM MMB.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě pronájmu svěřeného pozemku nejsou. V případě odprodeje a pronájmu nesvěřeného pozemku OÚPR MMB (Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna), OTS MMB (Odbor technických sítí Magistrátu města Brna), Pozemkový úřad města Brna, popř. úřad příslušné městské části.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě svěřeného pozemku uzavřít příslušnou nájemní smlouvu.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
 18. Jaké jsou související předpisy
  V případě pronájmu svěřeného pozemku nejsou. V případě odprodeje a pronájmu nesvěřeného pozemku:

  • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, v platném znění
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, v platném znění,
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění,
  • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění
  • vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění
  • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
  • Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene schválený zasedáním ZMB Z3/021 dne 5. 9. 2000, doplněný na zasedání ZMB Z3/032 dne 13. 11. 2001
  • platný výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Nejsou

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ----------

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Majetkový odbor ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Ing. Renata Gajdošíková, referentka majetkového odboru, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  tel.: 542 526 361, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 11. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  15. 2. 2010

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 Orientační běh... (Akce třetích stran)
5. 03. 2017, 12:00 - 5. 03. 2017, 17:30
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Běh Lužánkami (Akce třetích stran)
18. 03. 2017, 06:00 - 18. 03. 2017, 18:00
19
20 21 22 23 24 Jarní pučení (Akce třetích stran)
24. 03. 2017, 13:00 - 24. 03. 2017, 17:00
25 Folkový koncert (Akce třetích stran)
25. 03. 2017, 17:00 - 25. 03. 2017, 21:00
26
27 28 29 30 31