Výbory 2014-2018

Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. V městské části Brno-střed je v souladu se zákonem o obcích zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontrolní výbor zastupitelstva

Úkoly kontrolního výboru:

 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed
 • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje realizaci přijatých opatření
 • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu
 • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů

Složení kontrolního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Bohumil Straka, Ph.D. 542 526 336
straka@brno-stred_cz
TOP09 předseda
Mgr. Libor Šťástka stastka@brno-stred_cz ODS místopředseda
Mgr. Vladimír Stankovič stankovic@brno-stred_cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Žít Brno
člen
JUDr. Robert Kerndl   ODS člen
Martin Říha riha@brno-stred_cz KSČM člen
Mgr. Pavel Sázavský, MBA sazavsky@brno-stred_cz ČSSD člen
MUDr. Vojtěch Weinberger weinberger@brno-stred_cz KDU-ČSL člen
JUDr. Michal Závodský zavodsky@brno-stred_cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za SZ
člen
Eva Švejdová 542 526 131
eva.svejdova@brno-stred_cz
  tajemnice kontrolního výboru


Zprávy kontrolního výboru
 


Odkazy uvozené ikonou Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-středjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


Zprávy kontrolního výboru

pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 30. zasedání ZMČ konané 19. 9. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 29. zasedání ZMČ konané 20. 6. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 28. zasedání ZMČ konané 2. 5. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 27. zasedání ZMČ konané 21. 3. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 26. zasedání ZMČ konané 14. 2. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 25. zasedání ZMČ konané 13. 12. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 24. zasedání ZMČ konané 1. 11. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 23. zasedání ZMČ konané 13. 9. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 22. zasedání ZMČ konané 21. 6. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 21. zasedání ZMČ konané 3. 5. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 20. zasedání ZMČ konané 22. 3. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 19. zasedání ZMČ konané 8. 2. 2017
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 18. zasedání ZMČ konané 14. 12. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 17. zasedání ZMČ konané 2. 11. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 16. zasedání ZMČ konané 14. 9. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 15. zasedání ZMČ konané 15.6. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 14. zasedání ZMČ konané 4. 5. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 13. zasedání ZMČ konané 30. 3. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 12. zasedání ZMČ konané 17. 2. 2016
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 11. zasedání ZMČ konané 16. 12. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 10. zasedání ZMČ konané 25. 11. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 9. zasedání ZMČ konané 21. 10. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 8. zasedání ZMČ konané 16. 9. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 6. zasedání ZMČ konané 24. 6. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 5. zasedání ZMČ konané 13. 5. 2015
pdf Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro 4. zasedání ZMČ konané 1. 4. 2015


Zápisy z jednání kontrolního výboru

pdf Zápis z 35. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 6. 9. 2018
pdf Zápis z 34. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 7. 6. 2018
pdf Zápis z 33. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 19. 4. 2018
pdf Zápis z 32. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 8. 3. 2018
pdf Zápis z 31. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 1. 2. 2018
pdf Zápis z 30. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 30. 11. 2017
pdf Zápis z 29. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 19. 10. 2017
pdf Zápis z 28. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 11. 9. 2017
pdf Zápis z 27. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 8. 6. 2017
pdf Zápis z 26. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 20. 4. 2017
pdf Zápis z 25. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 22. 3. 2017
pdf Zápis z 24. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 9. 3. 2017
pdf Zápis z 23. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 26. 1. 2017
pdf Zápis z 22. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 1. 12. 2016
pdf Zápis z 21. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 20. 10. 2016
pdf Zápis z 20. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 1. 9. 2016
pdf Zápis z 19. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 2. 6. 2016
pdf Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 21. 4. 2016
pdf Zápis z 17. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 29. 3. 2016
pdf Zápis z 16. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 4. 2. 2016
pdf Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 14. 12. 2015
pdf Zápis z 14. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 12. 11. 2015
pdf Zápis z 13. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 8. 10. 2015
pdf Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 8. 9. 2015
pdf Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 25. 6. 2015
pdf Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 11. 6. 2015
pdf Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 12. 5. 2015
pdf Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 9. 4. 2015
pdf Zápis z 7. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 25. 3. 2015
pdf Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 19. 3. 2015
pdf Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 26. 2. 2015
pdf Zápis z 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 9. 2. 2015
pdf Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 8. 1. 2015
pdf Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 4. 12. 2014 (včetně příloh)
pdf Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ BS konaného 27. 11. 2014 (včetně příloh)

 Finanční výbor zastupitelstva 

Úkoly finančního výboru

 • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed
 • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje)
 • vyjadřuje se k finančními vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu
 • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu
 • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek
 • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Brno-střed


Složení finančního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Bohumil Bílek 605 585 819
bilek@brno-stred_cz
KDU-ČSL předseda
Věra Soukalová soukalova@brno-stred_cz TOP 09 místopředsedkyně
Natálie Bezvodová bezvodova@brno-stred_cz  ČSSD členka
BcA. David Butula butula@brno-stred_cz Žít Brno člen
Pavel Dvořák dvorak@brno-stred_cz ANO 2011 člen
Lucie Krčmařová lucie.heidlerova@zeleni_cz SZ členka
Mgr. Zdeněk Ručka, Ph.D. rucka@brno-stred_cz SZ člen
PhDr. Jan Pazdírek pazdirek@brno-stred_cz ANO 2011 člen
Mgr. Ctibor Pelikán pelikan@brno-stred_cz KDU-ČSL člen
Mgr. Vladimír Stankovič stankovic@brno-stred_cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Žít Brno
člen
Mgr. Libor Šťástka stastka@brno-stred_cz ODS člen
Mgr. Renata Štrbáková 542 526 133
renata.strbakova@brno-stred_cz
  tajemnice výboru

 

Zprávy finančního výboru


Odkazy uvozené ikonou Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-středjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


Zprávy finančního výboru

pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 30. zasedání ZMČ konané 19. 9. 2018
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 29. zasedání ZMČ konané 20. 6. 2018
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 28. zasedání ZMČ konané 2. 5. 2018
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 27. zasedání ZMČ konané 21. 3. 2018
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 26. zasedání ZMČ konané 14. 2. 2018
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 25. zasedání ZMČ konané 13. 12. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 24. zasedání ZMČ konané 1. 11. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 23. zasedání ZMČ konané 13. 9. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 22. zasedání ZMČ konané 21. 6. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 20. zasedání ZMČ konané 22. 3. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 21. zasedání ZMČ konané 3. 5. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 19. zasedání ZMČ konané 8. 2. 2017
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 18. zasedání ZMČ konané 14. 12. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 17. zasedání ZMČ konané 2. 11. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 16. zasedání ZMČ konané 14. 9. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 15. zasedání ZMČ konané 15. 6. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 14. zasedání ZMČ konané 4. 5. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 13. zasedání ZMČ konané 30. 3. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 12. zasedání ZMČ konané 17. 2. 2016
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 11. zasedání ZMČ konané 16. 12. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 10. zasedání ZMČ konané 25. 11. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 9. zasedání ZMČ konané 21. 10. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 8. zasedání ZMČ konané 16. 9. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 6. zasedání ZMČ konané 24. 6. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 5. zasedání ZMČ konané 15. 5. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 4. zasedání ZMČ konané 1. 4. 2015
pdf Zpráva o činnosti Finančního výboru pro 2. zasedání ZMČ konané 10. 12. 2014

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Novoroční běh (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 13:00 - 1. 01. 2019, 16:00
2 3 Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
3. 01. 2019, 16:00 - 3. 01. 2019, 18:00
4 Betlémské dary (Akce třetích stran)
4. 01. 2019, 13:00 - 4. 01. 2019, 15:00
5 6
7 Švihlý pochod k... (Akce třetích stran)
7. 01. 2019, 14:45 - 7. 01. 2019, 23:59
8 9 10 11 Kruh pro planetu (Akce třetích stran)
11. 01. 2019, 17:00 - 11. 01. 2019, 19:00
12 XIV. Hanácká... (Akce třetích stran)
12. 01. 2019, 07:30 - 13. 01. 2019, 17:00
13
14 15 Podávání kávy a... (Akce třetích stran)
15. 01. 2019, 17:30 - 15. 01. 2019, 20:00
16 Pietní akce na... (Akce třetích stran)
16. 01. 2019, 17:00 - 16. 01. 2019, 21:00
17 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 01. 2019, 09:00 - 19. 01. 2019, 17:00
18 19 Oslava 10.... (Akce třetích stran)
19. 01. 2019, 17:00 - 20. 01. 2019, 06:00
20
21 22 23 24 25 26 24. Reprezentační... (Akce třetích stran)
26. 01. 2019, 19:00 - 27. 01. 2019, 01:00
27
28 29 30 31 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
31. 01. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 19:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.