Všechny dokumenty na úřední desce

1 2   Následující   ››

Opatření obecné povahy - stanovení DZ na MK III.třídy - ul. Botanická, Smetanova

 

Územní rozhodnutí - novostavba bytového domu - ul. Vodní 2

 

Záměr obce č.j. MMB/0071959/2018

 

Dražba č.j. 179 EX 137/13-107

 

Dražba č.j. 203 Ex 38473/16-70

 

Dražba č.j. 030 EX 2234/15-89

 

Odročení dražby 030 EX 4375/16-68

 

Dražba č.j. 030 EX 2748/15-115

 

Dražba č.j. 030 EX 767/04-226

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 34095/16-136

 

Záměr MČ Brno-střed uzavřít pachtovní smlouvu na nemovitý majetek - Hlinky 76

 

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - vyhrazené parkoviště - Masná

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS - Kounicova 26

 

Výběrové řízení - Vedoucí Odboru správy majetku - ÚMČ Brno-Kohoutovice

 

Návrh opatření obecné povahy - Křenová 21-25 - IP 12, E 13, 4x V 10f

 

Dražba č.j. 030 EX 4201/06-183

 

Dražba č.j. 030 EX 4679/16-92

 

Výběrové řízení - referent/ka oboru veřejných služeb - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba č.j. 030 EX 3204/07-157

 

Dražba č.j. 030 EX 24863/13-100

 

Dražba č.j. 030 EX 3453/13-173

 

Výběrové řízení - referent územního a stavebního řízení - ÚMČ Brno-střed

 

Usnesení o zastavení řízení - Polyfunkční centrum Aupark Brno

 

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám

 

Dražba č.j. 106 EX 214/08-138

 

Opatření obecné povahy - zábor chodníku pro stavbu - Mlýnská 15

 

Opatření obecné povahy - zábor chodníku pro stavbu - Grohova 23

 

Opatření obecné povahy - zábor chodníku pro stavbu - Veveří 8

 

Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla stavby - Pekárenská 2

 

Opatření obecné povahy - realizace vedení kabelovou DPMB - Koliště, Moravské náměstí

 

Dražba č.j. 030 EX 3926/11-206

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 35212/13-196

 

Rozhodnutí - Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení - Tomešova 12

 

Pronájem NP č. 101, Kapucínské náměstí 12

 

Opatření obecné povahy - stanovení SSZ 2.63 Vídeňská - Strážní

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Tramvaj Plotní - soubor staveb, etapa 2-4

 

Opatření obecné povahy - stanovení SSZ 1.25 Bauerova - Pražská radiála

 

Opatření obecné povahy - změna organizace dopravy - zákaz stání - Strážní 5

 

Záměr pronájmu - občanský klub Starobrněnská 15

 

Výběrové řízení - technik stavebního odboru - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Výběrové řízení - úředník územního samosprávného celku - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Výběrové řízení - mzdová účetní - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Dražba č.j. 030 EX 14371/16-84

 

Dražba č.j. 030 EX 4320/16-92

 

Dražba č.j. 030 EX 10991/07-166, 167

 

Dražba č.j. 056 EX 99/10-332

 

Opatření obecné povahy - změna organizace dopravy - Kounicova - Moravské nám

 

Nařízení ústního jednání: Rodinné domy Dostálova, Brno

 

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Francouzská, Stará

 

Výsledky výběrového řízení - TRHY NA ZELŇÁKU 2018

 

Nabídka pozemku k propachtování / pronájmu : Pisárky, Stránice, Štýřice

 

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Bratislavská 23

 

Dražba č.j. 030 EX 15398/13-110,111,112,113,114,115,116,117

 

Dražba č.j. 030 EX 7620/17-68

 

Dražba č.j. 030 EX 884/07-514

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - havárie plynovodu - Tučkova

 

Nedobrovolná dražba - 4x pozemek včetně stavby, vše k.ú. Žabovřesky

 

Výběrové řízení - finanční referent - ÚMČ Brno-střed

 

Dražba č.j. 030 EX 16975/13-182

 

Usnesení - zastavení řízení: NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU Kounicova 282/35

 

Výběrové řízení - referent/referentka odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-sever

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 32 a 33 na rok 2017

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018

 

Dražba č.j. 030 EX 30552/16-180, 181

 

Výběrové řízení - vedoucí odboru finančního - ÚMČ Brno-sever

 

Dražba č.j. 030 EX 20150/14-167

 

Dražba č.j. 030 EX 37524/13-112

 

Dražba č.j. 030 EX 11453/12-133

 

Dražba č.j. 030 EX 7277/09-200

 

Dražba č.j. 030 EX 27469/13-142

 

Dražba č.j. 030 EX 27/04-284

 

Dražba č.j. 030 EX 19111/14-133

 

Dražba č.j. 030 EX 8972/08-233

 

Dražba č.j. 203 Ex 65938/12-409

 

Dražba č.j. 030 EX 10616/17-51

 

Výběrové řízení - rodinný asistent; dluhový referent - ÚMČ Brno-sever

 

Dražba č.j. 030 EX 2355/11-262, 263, 264

 

Výzva k podání nabídek - Inzerce ve Zpravodaji MČ BS

 

Dražba dobrovolná - ZETOR traktor

 

Dražba dobrovolná - AVIA sklápěč

 

Dražba dobrovolná - AVIA kontejner

 

Dražba - oprava č.j. 97EX 453/16-74

 

Dražba č.j. 203 Ex 18296/14-216

 

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - parkoviště - Skořepka

 

Dražba č.j. 030 EX 15075/13-157

 

Dražba č.j. 030 EX 1007/07-149

 

Dražba č.j. 203 Ex 64243/14-143

 

Dražba č.j. 137EX 3206/12-96

 

Dražba č.j. 030 EX 17899/07-222

 

Dražba č.j. 030 EX 7521/09-212

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Výběrové řízení - všeobecná účetní - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Výběrové řízení - úředník územního samosprávného celku - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Dražba č.j. 030 EX 1897/05-310

 

Dražba č.j. 030 EX 7129/13-135

 

Dražba č.j. 030 EX 19334/14-90

 

Dražba č.j. 030 EX 2841/12-167

 

Dražba č.j. 030 EX 1821/07-254

 

Dražba č.j. 030 EX 25706/15-74

 

Dražba č.j. 203 Ex 38178/14-75

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III.třídy-Křídlovická, Nádvorní

 

Dražba č.j. 179 EX 134/16-61

 

Dražba č.j. 006 EX 342/03-498

 

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela č. 3703/1, k.ú. Černá Pole

 

Opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Dřevařská 30

 

Opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Křídlovická 64

 

Opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Tučkova 40

 

Dražba č.j. 106 EX 10877/12-244

 

Dražba č.j. 030 EX 16402/07-308

 

Dražba č.j. 030 EX 2621/10-79

 

Dražba č.j. 137 EX 7502/12-236

 

Pronájem bytu č. 4, Bratislavská 39

 

Dražba č.j. 030 EX 29071/13-159

 

Pronájem bytu č. 4, Kopečná 9

 

Pronájem bytu č. 13, Solniční 3a

 

Pronájem bytu č. 17, Hrnčířská 21

 

Dražba č.j. 030 EX 30062/13-138

 

Dražba č.j. 018 EX 05669/10-156

 

Dražba č.j. 030 EX 7368/14-119

 

Dražba č.j. 006 EX 982/08-178

 

Dražba č.j. 030 EX 1110/09-209

 

Dražba č.j. 030 EX 15218/08-180

 

Dražba č.j. 97EX 453/16-71

 

Dražba č.j. 030 EX 1907/12-167

 

Dražba č.j. 030 EX 5812/14-223

 

Dražba č.j. 203 Ex 06189/16-68

 

Dražba 030 EX 8625/08-334

 

Dražba č.j. 030 EX 27173/16-121

 

Dražba č.j. 030 EX 9417/13-214

 

Dražba č.j. 030 EX 800/03-245

 

Dražba č.j. 030 EX 2683/06-236

 

Dražba č.j. 159 EX 01847/16-082

 

Dražba č.j. 159 EX 00866/16-090

 

Dražba č.j. 159 EX 00062/17-122

 

Dražba č.j. 030 EX 22146/08-164

 

Dražba č.j. 030 EX 9812/13-157

 

Vyhlášení popisu věci - zajištěná kola

 

Nedobrovolná dražba - 2x pozemek k.ú. Veská

 

Dražba č.j. 030 EX 17364/14-110

 

Dražba č.j. 030 EX 18230/16-46

 

Dražba č.j. 137 EX 17349/16-78

 

Dražba č.j. 030 EX 6886/13-219

 

Dražba č.j. 006 EX 422/15-123

 

Dražba č.j. 030 EX 3509/10-155

 

Dražba č.j. 030 EX 12009/08-182

 

Dražba č.j. 030 EX 21992/16-76

 

Dražba č.j. 030 EX 1449/16-93

 

Dražba č.j. 030 EX 27427/16-84

 

Dražba č.j. 137EX 33961/16-71

 

Dražba č.j. 030 EX 32023/07-234

 

Dražba č.j. 030 EX 3120/16-181

 

Dražba č.j. 030 EX 4748/04-188

 

Odročení dražby č.j. 030 EX 7311/17-66

 

Dražba č.j. 030 EX 3776/15-146

 

Dražba č.j. 030 EX 207/05-244

 

Dražba č.j. 030 EX 19906/14-163

 

Dražba č.j. 030 EX 1183/05-352

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2018

 

Dražba č.j. 030 EX 35212/13-187

 

Dražba č.j. 030 EX 14073/17-26

 

Dražba č.j. 030 EX 18348/14-113

 

Dražba č.j. 203 Ex 38165/11-138

 

Dražba č.j. 030 EX 11855/12-294

 

Dražba č.j. 030 EX 19058/08-254

 

Dražba č.j. 030 EX 20024/14-240

 

Dražba č.j. 030 EX 1961/05-194

 

Dražba č.j. 030 EX 20170/14-130

 

Dražba č.j. 030 EX 500/06-337

 

Výzva k předložení projektů akcí v rámci Trhů na Zelňáku 2018

 

Pravidla pronájmu bytů a Kritéria a způsob výběru žadatelů od 01-10-2017

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Program pro poskytování dotací 2018 - v oblasti zdravotní, sociální a občanských aktivit

 

Program pro poskytování dotací - Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

 
1 2   Následující   ››

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 Smuteční... (Akce třetích stran)
8. 02. 2018, 16:00 - 8. 02. 2018, 17:30
9 Bakalářské... (Akce třetích stran)
9. 02. 2018, 17:00 - 9. 02. 2018, 18:00
Ples ČSSI a ČKAIT (Akce třetích stran)
9. 02. 2018, 20:00 - 10. 02. 2018, 01:00
10 Bakalářské... (Akce třetích stran)
10. 02. 2018, 17:00 - 10. 02. 2018, 18:00
11 Bakalářské... (Akce třetích stran)
11. 02. 2018, 17:00 - 11. 02. 2018, 18:00
12 13 14 Srdce na hrad (Akce třetích stran)
14. 02. 2018, 17:00 - 14. 02. 2018, 20:30
15 Smuteční... (Akce třetích stran)
15. 02. 2018, 16:00 - 15. 02. 2018, 17:30
Průvod k uctění... (Akce třetích stran)
15. 02. 2018, 16:30 - 15. 02. 2018, 20:00
16 I. Brněnské dny... (Akce třetích stran)
16. 02. 2018, 12:00 - 17. 02. 2018, 19:00
17 Bakalářské... (Akce třetích stran)
17. 02. 2018, 17:00 - 17. 02. 2018, 18:00
18
19 20 21 22 Smuteční... (Akce třetích stran)
22. 02. 2018, 16:00 - 22. 02. 2018, 17:30
23 24 25
26 27 Vyjádření se k... (Akce třetích stran)
27. 02. 2018, 07:30 - 27. 02. 2018, 20:00
Základy práva -... (Akce třetích stran)
27. 02. 2018, 10:00 - 27. 02. 2018, 11:30
28 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
28. 02. 2018, 17:00 - 28. 02. 2018, 18:30
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.