Všechny dokumenty na úřední desce

Opatření obecné povahy - zábor pro jeřáb před objektem Pekařská 62

 

Výběrové řízení - referent územního a stavebního řízení - ÚMČ Brno-střed

 

Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0436172/2019 - R8/046

 

Veřejná vyhláška o doručení - Ludmila Husárová

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Zahradnická 21 (Poříčí 25)

 

Opatření obecné povahy - instalace a odstranění ozdobení Staré radnice - Radnická

 

Opatření obecné povahy - instalace kabelů dopravní telematiky - Poříčí x Vídeňská

 

Opatření obecné povahy - realizace přípojky kabelů NN na ul. Kejbaly

 

Upozornění vlastníkům nemovitostí - odstranění a ořez dřevin

 

Opatření obecné povahy - Rozhodnutí povoluje uzavírku silnice I/42 Brno, Poříčí

 

Opatření obecné povahy - oprava tramvajové trati na ul. Komenského náměstí - Joštova

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner před objektem Kopečná 52

 

Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS IP 12 a V 10f - Havlíčkova 66

 

Pronájem NP č. 103, Masarykova 14

 

Pronájem NP č. 105, Orlí 10

 

Dražební vyhláška č. 2019-015

 

Opatření obecné povahy - zábor pro zařízení staveniště - Husova 14

 

Opatření obecné povahy - pokládka optického kabelu na ul. Kounicova, Šelepova a Šumavská

 

Výběrové řízení - právník Odboru bytového - ÚMČ Brno-střed

 

Výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Opatření obecné povahy - stanovení změny DZ - OPS 1-01 Centrum, ulice Jakubské náměstí

 

Veřejná vyhláška o doručení - Žaneta Danihelová

 

Opatření obecné povahy - čistění římsy kostela na ul. Beethovenova

 

Návrh opatření obecné povahy - záměr stanovení DZ - OPS 1-13, Grohova, Obilní trh, Údolní

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Hybešova, Leitnerova - Staré Brno

 

Opatření obecné povahy - VPS IP 12, V 10e - Hlinky 34

 

Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - ulice Vídeňská SO 101

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Drobného - I. etapa

 

Opatření obecné povahy - změna DZ - V 12a - OPS 1-14 Antonínská, Brno-střed, ulice Mášova

 

Opatření obecné povahy - změna DZ - A 22, P 8, odrazové zrcadlo - ulice Špitálka

 

Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - V 10a, V 10f, IP 12, IP 12b - ulice Kamenomlýnská

 

Usnesení o přerušení územního řízení - "Novostavba polyfunkčního objektu, Nové sady 14"

 

Usnesení - určení lhůty k provedení úkonu - "Kobližná - vybudování výtahu"

 

Opatření obecné povahy - instalace sdělovacího kabelu na ul. Štýřické nábřeží

 

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám – 06/2019 VK

 

Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS IP 12, V 10f - Bayerova 20

 

Opatření obecné povahy - kácení stromu - silnice I/42 Brno - VMO, ul. Poříčí

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS v OPS 1-04 B, Koliště - Nádražní

 

Opatření obecné povahy - změna DZ - VPS IP 12 a V 10e - Rumiště 10

 

Opatření obecné povahy - změna DZ - VPS IP 12 a V 10e - Zelný trh

 

Opatření obecné povahy - realizace vedení kabelu TS na ul. Hybešova a Nádražní

 

Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0426963/2019 - R8/045

 

Opatření obecné povahy - kácení stromu na ul. Poříčí

 

Výběrové řízení - referent samosprávy - ÚMČ Brno-Žabovřesky

 

Veřejná vyhláška o doručení - Vladislav Sláma

 

Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-11, Kopečná, fáze A

 

Opatření obecné povahy - zábor pro výměnu rozvaděče - Moravské nám. 12

 

Opatření obecné povahy - zábor parkoviště Tomešova

 

Opatření obecné povahy - opravy chodníku u AN Benešova - Benešova II.

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Bayerova 5

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu před objektem Vlhká 20

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Smetanova 1

 

Veřejná vyhláška o doručení - Petr Kubík

 

Veřejná vyhláška o doručení - Hedvika Polášková

 

Veřejná vyhláška o doručení - Miroslav Demeter

 

Výběrové řízení - matrikář/ka - ÚMČ Brno-střed

 

Pronájem NP č. 101, Kounicova 42

 

Výběrové řízení - stavební technik/referent majetkové správy - ÚMČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner - Jiráskova 57

 

Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu - ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany

 

Opatření obecné povahy - opravy tramvajové trati - Minská (Mezníkova - Mučednická)

 

Pronájem NP č. 101, Údolní 23

 

Pronájem NP č. 103, Novobranská 10

 

Pronájem NP č. 101, Lidická 47

 

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - část pozemku p.č. 785, k.ú. Štýřice

 

Výběrové řízení - právník - ÚMČ Brno-Královo

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Novostavba bytového domu Francouzská 14, Brno

 

Rozhodnutí - povolení uzavírky I/42 - VMO - demontáž lávky pro pěší - ul. Zvonařka

 

Dražba č.j. 006 EX 2075/13-202

 

Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu - ÚMČ Brno-Medlánky

 

Opatření obecné povahy - úpravy vedení kabelů NN - Vídeňská

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Sevřená

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Zahradníkova

 

Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na MK - ul. Čechyňská, Za divadlem

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - "Rekonstrukce ulice Benešova"

 

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí B/49/2019

 

Dražba č. j. 137EX 5238/10-290

 

Harmonogram podzimního čištění komunikací od Bkom, a.s.

 

Pronájem bytu č.10, Václavská 18

 

Pronájem bytu č.18, Rumiště 2

 

Pronájem bytu č.7, Masarykova 3

 

Pronájem bytu č.5.1, Křížová 8

 

Pronájem bytu č.7, Jánská 16

 

Pronájem bytu č.1, Hlinky 46

 

Pronájem bytu č.29, Francouzská 20

 

Pronájem bytu č.1, Botanická 45a

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 18, 19 a 20

 

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2021-2025

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Solniční - zákaz zastavení

 

Výběrové řízení - vedoucí úřadu - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Vinohrady 26, byt 8 - volný - podmínky nabídkového řízení

 

Výběrové řízení trhy na ZT 2020 - výzva zemědělci

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Jiříkovského

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Zahradnická 3

 

Návrh opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu MK III. tř. - Schovaná

 

Solniční 8, byt 14, volný - podmínky nabídkového řízení

 

Solniční 8, byt 15, volný - podmínky nabídkového řízení

 

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III.třídy - ul. Vodní

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK II.třídy (ZÁKOS) - ul. Husova

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-04 B, Koliště - ul. Mlýnská

 

Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS Řeznická 14a

 

Dražba č.j. 093 Ex 3102/10-184

 

Nedobrovolná dražba cenných papírů č.j. 2019-012

 

Dražba č.j. 0745D000104/19

 

Dražba č.j. 137EX 10242/15-87 Přípis jiné EÚ (006 EX 328/09-442)

 

Dražba č.j. 006 EX 328/09-442

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 17 na rok 2019

 

Výběrové řízení - stavební technik - ÚMČ Brno-Líšeň

 

Dražba č.j. 006 EX 897/17-132

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 16 na rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 11, 12, 13, 14 a 15

 

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno-střed za rok 2018

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 9 a 10 na rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 7 a 8 na rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6 na rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019

 

Opatření obecné povahy - umístění restaurační zahrádky - Bašty 8

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019

 

Stánkový prodej pro rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019

 

Harmonogram blokového čištění 2019

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019

 

Oznámení - o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Černá Pole

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2019

 

Oznámení - o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Veveří

 

Oznámení - o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Město Brno

 

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

 

Výsledky výběrového řízení - Trhy na Zelňáku 2019

 

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - pozemek p.č. 1263/16 k.ú. Štýřice

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Veřejnoprávní smlouvy

 

Veřejné vyhlášky o doručení

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Dražby

 

Pronájmy bytů

 

Orgány státní správy a místních samospráv

 

Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed

 

Stavební úřad

 

Veřejná prostranství, komunikace, doprava, čistota, stánkový prodej

 

Volná místa

 

Zastupitelstvo MČ Brno-střed

 

Životní prostředí

 

Pronájmy nebytových prostor

 

Různé

 

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Slavnostní... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 20:00 - 1. 10. 2019, 22:00
2 Kostka pravdy (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 08:00 - 2. 10. 2019, 20:00
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 5. 10. 2019, 22:00
Zeptej se mě, kdo... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 2. 10. 2019, 20:00
3 Festival designu (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 08:00 - 7. 10. 2019, 00:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 19:00 - 3. 10. 2019, 21:00
4 155 let HZS JMK (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 11:00 - 4. 10. 2019, 16:00
Živé vysílání... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 15:00 - 4. 10. 2019, 23:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 17:00 - 4. 10. 2019, 19:00
5 6 Agata Kulis (Akce třetích stran)
6. 10. 2019, 18:00 - 6. 10. 2019, 22:00
7 Uday East West... (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 18:00 - 7. 10. 2019, 22:00
8 Vyhlásí Brno stav... (Akce třetích stran)
8. 10. 2019, 15:00 - 8. 10. 2019, 16:00
9 Vystoupení... (Akce třetích stran)
9. 10. 2019, 18:00 - 9. 10. 2019, 22:00
10 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 10:00 - 14. 10. 2019, 00:00
Průvod (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 17:30 - 10. 10. 2019, 20:30
11 Pietní místo,... (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 09:00 - 14. 10. 2019, 00:00
12 Štefanské hody v... (Akce třetích stran)
12. 10. 2019, 14:00 - 13. 10. 2019, 22:00
13
14 Totalita?!... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 08:30 - 14. 10. 2019, 19:00
15 Foot in the Hood... (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 22:00
Noční hra - VKH Brno (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 18:30 - 15. 10. 2019, 22:00
16 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
16. 10. 2019, 18:00 - 16. 10. 2019, 21:00
17 Pivní festival U... (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 22:00
18 19 Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 16:00
Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 08:00
Svatba - průvod s... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 11:30
Velký sraz Otaku (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 18:00
20 Drakiáda na Kraví... (Akce třetích stran)
20. 10. 2019, 13:00 - 20. 10. 2019, 18:00
21 Stanovení nového... (Akce třetích stran)
21. 10. 2019, 17:00 - 21. 10. 2019, 18:00
22 Veletrh... (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 08:00 - 25. 10. 2019, 14:00
Zastupitel v terénu (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 09:00 - 22. 10. 2019, 19:00
23 24 OČI v ulicích (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 15:30 - 24. 10. 2019, 16:30
25 Kladení věnců při... (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 16:00 - 25. 10. 2019, 17:00
26 27 Happening -... (Akce třetích stran)
27. 10. 2019, 09:00 - 28. 10. 2019, 15:00
28 29 30 Pochod pro život (Akce třetích stran)
30. 10. 2019, 17:00 - 30. 10. 2019, 18:30
31      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.