Všechny dokumenty na úřední desce

1 2   Následující   ››

Odročení dražby č.j. 030 EX 13415/08-194

 

Pronájem NP č. 208, Kopečná 40

 

Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - navazující komunikace na silnici I/23

 

Dražba č.j. 030 EX 2355/11-215, 217, 216

 

Dražba č.j. 030 EX 767/04-218

 

Dražba č.j. 030 EX 8187/08-173

 

Dražba č.j. 030 EX 9891/16-93

 

Výzva k odstranění reklamního zařízení - Uhelná, k.ú. Trnitá

 

Dražba č.j. 030 EX 7529/16-141, 142, 143

 

Veřejná vyhláška o doručení - Zdeněk Homolka

 

Oznámení stavebního řízení - rekonstrukce polyfunkčního domu Koliště 47

 

Dražba č.j. 030 EX 7115/16-78

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0497174

 

Dražba č.j. 030 EX 10138/16-76

 

Dražba č.j. 030 EX 8799/17-75

 

Dražba č.j. 030 EX 23921/13-182

 

Výzva k odstranění reklamního zařízení - Uhelná, k.ú. Trnitá

 

Veřejná vyhláška o doručení - Mária Funtyová

 

Dražba č.j. 137 Ex 1102/17-46

 

Dražby č.j. 030 EX 15398/13-85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Rooseveltova 13

 

Svolání 25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III. třídy - ul. Kopečná

 

Opatření obecné povahy - Veveří 47 - 49 - B 29 - bezpečný výjezd vozidel PČR

 

Dražba č.j. 030 EX 42486/13-82

 

Dražby č.j. 030 DD 16/17-18, 30, 28, 29, 26, 25, 27, 23, 22, 21, 19, 24, 20, 17

 

Oznámení územního řízení - novostavba bytového domu; ul. Vodní p.č. 1303/2

 

Dražba č.j. 030 EX 6449/09-222

 

Dražba č.j. 030 DD 10-78/2017 Usnesení,

 

Dražba č.j. 030 EX 27469/13-130

 

Dražba č.j. 030 EX 27612/16-104

 

Dražba č.j. 030 EX 39239/07-43

 

Návrh opatření obecné povahy - vyhrazené parkovací stání - Kounicova 26

 

Návrh opatření obecné povahy - vyhrazené parkovací stání - Tř. Kpt. Jaroše 28

 

Dražby č.j. 030 EX 2440/15-316, 307, 308, 315, 313, 305, 312, 318, 317, 310, 306, 309, 311, 314

 

Dražba č.j. 030 EX 46463/13-50

 

Dražba č.j. 030 EX 26768/13-101

 

Dražba č.j. 030 EX 27883/15-102

 

Dražba č.j. 030 EX 3416/17-81

 

Veřejná vyhláška o doručení - Šárka Girstlová

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici I/42 Brno – VMO

 

Dražba č.j. 135 EX 1322/16-42

 

Pronájem NP č. 105, Václavská 13

 

Pronájem NP č. 101, Pekařská 30

 

Stavební povolení - Chodníky Údolní, k.ú. Veveří, k.ú. Stránice

 

Dražba č.j. 030 EX 13666/14-242

 

Veřejná vyhláška - záměr stanovení místní úpravy provozu na ulici Kampelíkova

 

Výzva k odstranění reklamního zařízení - ul Uhelná, k.ú. Pisárky

 

Oznámení provozovatelům o odtažení silničních vozidel

 

Opatření obecné povahy - zábor vozovky - Jezuitská 15

 

Veřejná vyhláška - záměr stanovení SSZ 1.25 Bauerova - Pražská radiála

 

Dražba č.j. 056 EX 1831/11-186

 

Dražba č.j. 030 EX 19111/14-127

 

Dražba č.j. 030 EX 49194/13-143

 

Dražba č.j. 030 EX 9910/13-144, 129

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 3395/17-47

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0482236

 

Opatření obecné povahy - Údolní II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt komunikace

 

Konkurzní řízení - právník a garant veřejných zakázek - Správa majetku Líšeň

 

Vyhlášení VŘ pro poskytnutí zápůjček z FRBmB - II. etapa 2018

 

Dražba č.j. 030 EX 10616/17-33

 

Územní rozhodnutí č. 407 - Mendlovo nám. VNITROBLOK

 

Dražba č.j. 030 EX 19641/08-159

 

Dražba č.j. 030 EX 4445/06-193

 

Dražba č.j. 030 EX 10228/13-178

 

Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - ul. Čechyňská

 

Dražba č.j. 030 EX 3092/17-99

 

Dražba č.j. 030 EX 19329/16-64

 

Opatření obecné povahy - instalace zpomalovacích prahů - ul.Lidická

 

Opatření obecné povahy - výměna zábradlí - ul.Nádražní

 

Dražba č.j. 030 EX 24288/15-109

 

Výběrové řízení - sociální pracovnice/pracovník OSPOD - ÚMČ Brno-sever

 

Pronájem NP č. 101, Solniční 8

 

Dražba č.j. 162 EX 25/12-55

 

Výběrové řízení - vedoucí oddělení vnějších vztahů - ÚMČ Brno-střed

 

Veřejná vyhláška - oznámení záměru stanovení DZ - Strážní 5, vjezd

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba odročení č.j. 030 EX 273/04-327

 

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Brno-VMO

 

Výběrové řízení - referent OÚSŘ - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Opatření obecné povahy -návrh stanovení DZ na MK II.,III.třídy - ul. Benešova

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner - Moravské náměstí 2

 

Opatření obecné povahy - VPS Kotlářská 29

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Dvorského, Polní

 

Dražba č.j. 137EX 2113/17-32

 

Dražba č.j. 030 EX 33577/13-99

 

Dražba č.j. 030 EX 8/06-212

 

Dražba č.j. 030 EX 4430/04-326

 

Dražba č.j. 030 EX 4456/04-258

 

Dražba č.j. 030 EX 4104/06-341

 

Dražba č.j. 030 EX 40323/07-131

 

Dražba č.j. 203 Ex 16002/16-60

 

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018

 

Pronájem NP č. 101, Hlinky 28

 

Pronájem NP č. 102, Lidická 15

 

Pronájem NP č. 202, Hlinky 46

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro stavbu na ul. Panenská

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - oprava trakčního stožáru - Hybešova 41

 

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milada Poláková

 

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr.Taťána Svobodová

 

Opravné Usnesení č.j. 203 Ex 34143/16-118

 

Dražba č.j. 030 EX 4276/17-91

 

Dražba č.j. 030 EX 7620/17-58

 

Dražba č.j. 030 EX 15809/15-99

 

Dražba č.j. 030 EX 3390/10-276

 

Počet a sídla volebních okrsků

 

Dražba č.j. 030 EX 7577/17-25

 

Oznámení o záměru stanovení DZ - zpomalovací práh - Lidická

 

Dražba č.j. 030 EX 27/04-276

 

Dražba č.j.030 EX 1284/08-241

 

Dražba č.j. 030 EX 1390/06-195, 196

 

Dražba č.j. 030 EX 6/10-241

 

Dražba č.j. 030 EX 9916/16-114

 

Dražba č.j. 030 EX 8972/08-224

 

Dražba č.j. 009 EX 2164/11-116,117

 

Nedobrovolná dražba - DV nákl.vozidlo DAF

 

Dražba č.j. 030 EX 7311/17-60

 

Dražba č.j. 030 EX 5200/12-209

 

Pravidla pronájmu bytů a Kritéria a způsob výběru žadatelů od 01-10-2017

 

Pronájem bytu č. 109, Koniklecová 5, 10. podlaží

 

Pronájem bytu č. 9, Křídlovická 21, 3. podlaží

 

Pronájem bytu č. 4, Mendlovo nám. 12, 3. podlaží

 

Pronájem bytu č. 3, Křížová 8, 2. podlaží

 

Pronájem bytu č. 17, Zelný trh 21, 4. podlaží

 

Dražba č.j. 172 EX 612/12-86

 

Pronájem bytu č. 7, Orlí 5, 3. podlaží

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místmí úpravy provozu - ul. Jakubská

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 23921/13-175

 

Dražba č.j. 030 EX 4897/10-131

 

Dražba č.j. 030 EX 9047/13-116

 

Dražba č.j. 030 EX 21992/16-68

 

Dražba č.j. 030 EX 12346/13-127

 

Dražba č.j. 58D511/2013

 

Dražba č.j. 030 EX 22373/13-186

 

Dražba č.j. 030 EX 14291/13-186

 

Opatření obecné povahy - změna organizace dopravy - Studánka, Kopečná

 

Opatření obecné povahy - návrh změny organizace dopravy - Vodní

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 21-23

 

Dražba č.j. 030 EX 4216/14-102

 

Dražba č.j. 030 EX 7129/13-126

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

Dražba č.j. 114 EX 551/04-205

 

Dražba č.j. 156 EX 10952/14-129

 

Dražba č.j. 160 EX 443/16-93, 16-94, 16-50

 

Dražba č.j. 137 EX 6637/16-55

 

Výběrové řízení - ekonom/ekonomka - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba č.j. 030 EX 12809/08-169

 

Dražba č.j. 030 EX 27476/15-76

 

Dražba č.j. 030 EX 3242/16-82

 

Dražba č.j. 030 EX 42955/13-67

 

Dražba č.j. 030 EX 110/03-304

 

Dražba č.j. 030 EX 12090/14-189

 

Dražba č.j. 009 ED 1/17-27

 

Dražba č.j. 197 EX 1499/14-73

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového, ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba č.j. 030 EX 1041/15-86

 

Dražba č.j. 030 EX 13223/17-19

 

Dražba č.j. 030 EX 29542/13-106

 

Dražba č.j. 114 EX 655/07-105

 

Dražba č.j. 1693464/17/2801-80541-609058

 

Dražba č.j. 203 Ex 43290/10-100

 

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Berková

 

Dražba č.j. EX 61065/13-148

 

Dražba č.j. 009 EX 384/14-258

 

Dražba č.j. 030 EX 18500/14-135

 

Dražba č.j. 137EX 22465/16-93 odročení

 

Dražba č.j. 137EX 10447/13-252

 

Oznámení - ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dana Janošková Bogdálková

 

Dražba č.j. 030 EX 2058/04-241

 

Dražba č.j. 203 Ex 34143/16-103

 

Dražba č.j. 030 EX 19650/14-152

 

Dražba č.j. 030 EX 19650/14-151

 

Dražba č.j. 030 EX 8554/12-120

 

Dražba č.j. 030 EX 13488/08-154

 

Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň

 

Dražba č.j. 009 EX 1257/15-121

 

Dražba č.j. 030 EX 20146/14-135

 

Dražba č.j. 030 EX 40124/13-91

 

Dražba č.j. 030 EX 25684/16-103

 

Dražba č.j. 030 EX 19129/14-131

 

Dražba č.j. 030 EX 3448/14-130

 
1 2   Následující   ››

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 Mistrovství ČR... (Akce třetích stran)
2. 12. 2017, 09:30 - 3. 12. 2017, 15:00
Slavnostní průvod (Akce třetích stran)
2. 12. 2017, 15:00 - 2. 12. 2017, 19:00
3
4 5 6 7 8 9 10 Vánoční setkání (Akce třetích stran)
10. 12. 2017, 14:00 - 10. 12. 2017, 22:00
11 12 13 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
13. 12. 2017, 17:00 - 13. 12. 2017, 18:30
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.