Všechny dokumenty na úřední desce

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - demolice objektu Dornych 44

 

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám - 02/2018 VK

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0220662/2018

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/42 Brno VMO

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - oprava fasády - tř. kpt. Jaroše 30

 

Návrh změn Regulačního plánu bloku Příkop - Bratislavská - Koliště - Milady Horákové

 

Veřejná dobrovolná dražba cenných papírů

 

Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: ÚR - SEK Brno Lidická

 

Veřejná vyhláška o doručení - Justýna Farkasová

 

Výběrové řízení - referent bytového odboru - ÚMČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - parkoviště v ulici Skořepka

 

Pronájem bytu č. 46.1, Nádražní 4, 7. podlaží

 

Pronájem bytu č. 4 Čápkova 48, 2. podlaží

 

Pronájem bytu č. 16.5, Konečného nám. 1, 5. podlaží

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Rezkova

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0213519/2018

 

Opatření obecné povahy - změna parkovacího režimu - stanovení DZ - Mendlovo nám.

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Kounicova 61

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce parovodu - Rašínova, Moravské náměstí

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce parovodu - Gorkého 24

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Žabovřeská

 

Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Mateřské školy Brno, Skořepka 5 p.o.

 

Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21 p.o.

 

Dražba č.j. 006 EX 211/05-203

 

Výběrové řízení s aukcí - parcela číslo:3703/1 v k.ú. Černá Pole

 

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - bytový dům Vlhká 17, Brno

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek pod garáží p.č. 1442/3 k.ú. Veveří

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner a vozidla stavby - Mendlovo nám. 13

 

Výběrové řízení - referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel - ÚMČ Brno-sever

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Gorkého 48

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Havlíčkova 78

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Trýbova 7

 

Opatření obecné povahy - opravy povrchu komunikace - Jugoslávská, Vranovská

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro jeřáb - Kotlářská 4

 

Dobrovolná dražba věcí nemovitých - pozemek včetně stavby vše k.ú. Město Brno

 

Dražby č.j. 030 EX 11202/17-60, 61, 62

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce Dominikánského náměstí - zřízení příjezdu

 

Veřejná vyhláška o doručení - Bernard Donald Coffey

 

Veřejná vyhláška o doručení - Eva Coffey

 

Opatření obecné povahy - zábor pro plošinu - Smetanova 51

 

Opatření obecné povahy - umístění restaurační zahrádky - Vachova 6

 

Dražba č.j. 60 D 648/2006-283

 

Výběrové řízení - řidič pečovatelské služby - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Veřejná vyhláška o doručení - Josef Kraus

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu - Sladová 16

 

Pronájem NP č. 101, Kobližná 11

 

Pronájem NP č. 103, Orlí 8

 

Pronájem NP č. 102, Křídlovická 55

 

Výběrové řízení - 2x právník BO, úředník - ÚMČ Brno-střed

 

Výběrové řízení - právník odboru sociálního a zdravotního - ÚMČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - úpravy vedení kabelu NN u objektu Roubalova 34

 

Výběrové řízení s aukcí - BBV/12/2018

 

Výběrové řízení - sociální pracovnice - ÚMČ Brno-Líšeň

 

Nedobrovolná dražba č.j. 2018-001 akcie GEOSTAV CZECH a.s

 

Upuštění od nedobrovolné dražby - rodinný dům - ul. Havlíčkova, k.ú. Častolovice

 

Nedobrovolná dražba - pozemek č.p. 379 včetně stavby - Veveří

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 20369/17-63

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0195542/2018

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ na MK III. třídy - ul. Kopečná

 

Výběrové řízení - právník/právnička odboru stavebního - ÚMČ Brno-sever

 

Návrh opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - Kopečná 14

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 7 a 8 na rok 2018

 

Vyrozumění o podaném odvolání - "Rekonstrukce zab.zař.v žst. Brno hl.n."

 

Dražba č.j.j 030 EX 4849/16-104

 

Dražba č.j. 030 EX 23354/16-64

 

Dražba č.j. 030 EX 29043/14-84

 

Dražba č.j. 030 EX 39154/07-203

 

Dražba č.j. 030 EX 1391/14-53

 

Oznámení o záměru stanovení DZ - Oblast 1-14, placeného stání Antonínská

 

Odročení dražby 159 ED 00003/18-003

 

Odročení dražby 159 EX 00754/17-179

 

Dražba č.j. 030 EX 46190/13-101

 

Dražba č.j. 030 EX 8637/17-73

 

Dražba č.j. 030 EX 27692/16-81

 

Dražba č.j. 030 EX 29224/16-83

 

Dražba č.j. 159 EX 00079/17-062

 

Odročení dražby č.j. 159 ED 00002/18-003

 

Odročení dražby č.j. 159 ED 00001/18-003

 

Dražba č.j. 163EX 1830/14-86

 

Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Starý Lískovec při ulici Jemelkova

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Dražba č.j. 030 EX 24420/13-260

 

Dražba č.j. 030 DD 4/18-3

 

Dražba č.j.j030 EX 1810/07-256

 

Dražba č.j. 030 EX 27206/13-120

 

Dražba č.j. 030 EX 21266/13-178

 

Dražba č.j. 197 EX 61065/13-171

 

Dražba č.j. 030 EX 4738/13-145

 

Dražba č.j. 030 EX 19784/13-187

 

Dražba č.j. 030 EX 1917/07-208

 

Dražba č.j. 030 EX 25560/14-144

 

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Nedobrovolná dražba cenných papírů - ČSAD Brno holding, a.s., č. 2018/002

 

Dražby č.j. 030 EX 4585/17-72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

 

Dražba č.j. 030 EX 1417/04-306

 

Dražba č.j. 030 EX 6790/09-229

 

Dražba č.j. 030 EX 328/14-151

 

Dražba č.j. 030 EX 1665/08-182

 

Dražba č.j. 030 EX 12465/12-198

 

Dražba č.j. 030 EX 8964/08-237

 

Dražba č.j. 030 EX 24969/15-84

 

Dražba č.j. 030 EX 10036/17-54

 

Dražba č.j. 030 EX 20852/17-25

 

Dražba č.j. 030 EX 23046/15-88

 

Dražba č.j. 030 EX 20133/17-27

 

Dražba č.j. 030 EX 8929/12-264

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 5 a 6 na rok 2018

 

Dražba č.j. 030 EX 2249/11-271

 

Dražba č.j. 203 Ex 65938/12-425

 

Dražba č.j. 030 EX 21088/16-75

 

Prodloužení lhůty FREE WC

 

Dražba č.j. 030 EX 24870/14-93

 

Dražba č.j. 030 EX 13187/17-37

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba č.j. 030 EX 20079/14-230

 

Dražba č.j. 030 EX 40971/13-95,96

 

Dražba č.j. 030 EX 20029/14-97

 

Dražba č.j. 030 EX 12190/08-268

 

Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

 

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeňka Drápalová

 

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Drápal

 

Workshop 2018 - Policistou na zkoušku

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4 na rok 2018

 

Dražba č.j. 006 EX 1080/04-172

 

Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce 2018

 

Odročení dražby 137EX 33961/16-82

 

Výsledky výběrového řízení - TRHY NA ZELŇÁKU 2018

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018

 

Vyhlášení popisu věci - zajištěná kola

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2018

 

Výzva k předložení projektů akcí v rámci Trhů na Zelňáku 2018

 

Pravidla pronájmu bytů a Kritéria a způsob výběru žadatelů od 01-10-2017

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Program pro poskytování dotací 2018 - v oblasti zdravotní, sociální a občanských aktivit

 

Program pro poskytování dotací - Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Brno I

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

 

Veřejnoprávní smlouvy

 

Veřejné vyhlášky o doručení

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Dražby

 

Pronájmy bytů

 

Orgány státní správy a místních samospráv

 

Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed

 

Stavební úřad

 

Veřejná prostranství, komunikace, doprava, čistota, stánkový prodej

 

Volná místa

 

Zastupitelstvo MČ Brno-střed

 

Životní prostředí

 

Pronájmy nebytových prostor

 

Různé

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oslavy 1. máje (Akce třetích stran)
1. 05. 2018, 09:00 - 1. 05. 2018, 16:00
2 Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
2. 05. 2018, 18:30 - 2. 05. 2018, 22:00
3 Průvod za účelem... (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:00 - 3. 05. 2018, 18:30
Enšpígl! Nasreddin! (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:30 - 3. 05. 2018, 19:00
4 Soutěž v antickém... (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 09:00 - 14. 05. 2018, 18:00
Pietní průvod (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 17:00 - 4. 05. 2018, 19:30
5 3. ročník běhu... (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 07:00 - 5. 05. 2018, 13:00
Závod horských kol (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 08:00 - 6. 05. 2018, 17:00
MAJÁLES 2018 (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 09:00 - 5. 05. 2018, 23:59
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 10:30 - 5. 05. 2018, 12:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 15:30 - 5. 05. 2018, 17:00
6 Divadelní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 14:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Chceme zachovat... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 15:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Pietní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 17:00 - 6. 05. 2018, 18:00
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 11:00 - 8. 05. 2018, 13:00
Pietní akt na... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 14:00 - 8. 05. 2018, 15:00
9 Pokojná... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Osvětová a... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 15:00 - 9. 05. 2018, 20:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 18:30 - 9. 05. 2018, 22:00
10 Společné setkání... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 15:00 - 10. 05. 2018, 22:00
Český středověk /... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 19:00 - 10. 05. 2018, 21:00
11 Pokojná... (Akce třetích stran)
11. 05. 2018, 10:00 - 11. 05. 2018, 18:00
12 Cirkus unikum (Akce třetích stran)
12. 05. 2018, 10:30 - 12. 05. 2018, 11:30
13 Kuličkový turnaj (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 09:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Cyklohrátky na... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 14:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 15:00 - 13. 05. 2018, 17:00
Cyklohrátky -... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 17:00 - 13. 05. 2018, 18:00
14 15 Čtení Bible -... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 09:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Den linky 155 (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 10:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Smajlíkový pochod... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 11:00 - 15. 05. 2018, 13:00
16 SLAVNOSTI DOBRÉHO... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 19. 05. 2018, 22:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 16. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 18:30 - 16. 05. 2018, 22:00
Vnitřní nepřítel (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 19:00 - 16. 05. 2018, 21:00
Český den proti... (Akce)
16. 05. 2018, 00:00 - 16. 05. 2018, 23:59
17 Den vyšívánky (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 17:30 - 17. 05. 2018, 20:00
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 19:00 - 17. 05. 2018, 22:00
18 Pokojná... (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 18:00
Týden města (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Festival (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
PonavaFest (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
Herní odpoledne (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Republica tour (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 18:00 - 18. 05. 2018, 23:59
19 První PTAČÍ... (Akce třetích stran)
19. 05. 2018, 13:30 - 19. 05. 2018, 22:00
20
21 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 08:00 - 21. 05. 2018, 19:00
Pohádky 1000+1 noci (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 17:30 - 21. 05. 2018, 18:30
22 Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
23 Pokojná... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 10:00 - 23. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 18:30 - 23. 05. 2018, 22:00
24 Zábavné dopoledne... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 07:30 - 24. 05. 2018, 12:30
Průvod a... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 14:45 - 24. 05. 2018, 15:30
25 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 08:00 - 26. 05. 2018, 14:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 10:00 - 25. 05. 2018, 18:00
Noc kostelů 2018 (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 18:00 - 25. 05. 2018, 23:59
Prezidenti aneb... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 19:00 - 25. 05. 2018, 21:30
26 Momentum... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 00:01 - 28. 05. 2018, 23:59
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 16:00 - 26. 05. 2018, 22:00
Setkání s občany,... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 19:00
Demonstrace pro... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 20:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 18:30 - 26. 05. 2018, 21:00
27 Den sousedů -... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 09:00 - 27. 05. 2018, 19:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 15:00 - 27. 05. 2018, 17:00
28 Osvětová kampaň... (Akce třetích stran)
28. 05. 2018, 08:00 - 30. 05. 2018, 18:00
29 30 31 Reklamní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 13:00 - 31. 05. 2018, 17:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 17:30 - 31. 05. 2018, 19:00
Kulturní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 18:30 - 31. 05. 2018, 22:00
Koncert Jan... (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 19:00 - 31. 05. 2018, 23:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.