Veřejné zakázky realizované v roce 2011

termín realizace název - účel
odbor detail
01.02.2011-28.02.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá, v období 01.02.2011-28.02.2011 ŽP pdf
01.03.2011-31.03.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá, v období 1.3.2011-31.3.2011 ŽP

pdf

27.01.2011-na dobu neurčitou Převzetí a odstranění odpadu na zařízení (sběrný dvůr zhotovitele) ŽP

pdf

25.02.2011-do data předání kompletní archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení mandantovi Organizace zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby - Údržba veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed v bloku Centrum ŽP

pdf

05.05.2011-31.12.2011 Údržba tzv. volných neudržovaných ploch v r. 2011 ŽP pdf
20.06.2011-31.10.2011 Dětské hřiště v parku Anthropos ŽP pdf
01.08.2011-30.09.2011 Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Vsetínská-Renneská ŽP pdf
01.08.2011-30.09.2011 Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - Pšeník-Sovinec ŽP pdf
01.08.2011-30.09.2011 Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Bayerova-Botanická-Kotlářská-Dřevařská ŽP pdf
do doby dokončení nových zadávacích řízení a  uzavření nových smluv v rámci nadlimitních veřejných zakázek a služeb, jejichž předmětem bude i úklid psích exkrementů, nejpozději do doby vyčerpání částky 2 mil. Kč bez DPH Úklid psích exkrementů ŽP pdf
01.11.2011-31.12.2011 Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Tučkova-Kotlářská-Kounicova-Zahradníkova ŽP pdf
01.11.2011-31.12.2011 Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Bakalovo nábřeží-Polní ŽP pdf
01.11.2011-30.11.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, v období 01.11.2011-30.11.2011 ŽP pdf
01.11.2011-30.11.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Staré Brno-Štýřice, v období 01.11.2011-30.11.2011 ŽP pdf
01.11.2011-30.11.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá, v období 01.11.2011-30.11.2011 ŽP pdf
23.11.2011-17.12.2011 Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed, lokalita historické jádro od 23.11.2011 ŽP pdf
01.12.2011-31.12.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, v období 01.12.2011-31.12.2011 ŽP pdf
01.12.2011-31.12.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Staré Brno-Štýřice, v období 01.12.2011-31.12.2011 ŽP pdf
01.12.2011-31.12.2011 Zimní údržba chodníků správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá, v období 01.12.2011-31.12.2011 ŽP pdf
18.12.2011-11.01.2012 Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed, lokalita historické jádro od 18.12.2011 ŽP pdf
do 30.04.2011 Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - zpracování investičního záměru ŠK pdf
do 31.08.2011 ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 – rekonstrukce sociálního zařízení a vodovodní přípojky v objektu Traubova 5 - projektová dokumentace zakázky a inženýrská činnost ŠK pdf
do 24.07.2011

ZŠ Brno, nám. Míru 3 - odstranění vlhkosti tělocvičny - projektová dokumentace

ŠK pdf
do 26.12.2011

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 - nástavba administrativní části budovy  - projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost

ŠK pdf
do 31.07.2011

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 - rekonstrukce parovodní sítě - úprava výměníkové stanice

ŠK pdf
do 31.08.2011

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - úprava sociálního zařízení v prostorách ZŠ

ŠK pdf
do 31.08.2011

Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - vybudování dětského hřiště

ŠK pdf
do 31.08.2011

Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - oprava šaten a zázemí

ŠK pdf
do 31.12.2012 Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budpvy - prováděcí a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost  ŠK pdf
do 31.08.2011 Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - dodávka a montáž odvlhčovací jednotky  ŠK pdf
do 14.09.2011 Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní stadion Úvoz - dodávka rolby  ŠK pdf
do 30.11.2011 ZŠ Brno, Úvoz 55 - rekonstrukce sociálního zařízení ŠK pdf
do 30.11.2011 ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22  – rekonstrukce sociálního zařízení a vodovodní přípojky v objektu Traubova 5 ŠK pdf
do 20.11.2011 Dodávka a montáž elektrického kotle s objemem 150 l pro ŠJ Brno, Horní 16 ŠK pdf
do 26.11.2011 Dodávka a montáž plynového nerezového kotle s objemem 300 l pro ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8 ŠK pdf
do 30.11.2011 ZŠ Brno, nám. Míru 3 – odstranění vlhkosti tělocvičny ŠK pdf
do 30.04.2011 Nákup licence VMware IN pdf
do 16.12.2011 Vyvolávací systém pro Odbor matrika  IN pdf
do 03.05.2011 Opletalova 4, Brno - odstranění vlhkosti domu, podřezání uliční části, odstranění zpuchřelé omítky ve sklepních prostorách, vyklizení a odvětrání sklepních prostor, částečná oprava sklepního osvětlení včetně výmalby vstupní chodby domu OISBD pdf
do 03.06.2011 Lidická 49, Brno - oprava domovního rozvodu plynu, oprava omítek průjezdu a sanace štítové stěny OISBD pdf
do 03.07.2011 Orlí 9, Brno - oprava havarijního stavu střešního pláště včetně zednického zapravení po zatečení OISBD pdf
do 03.07.2011 Cejl 51, Brno - oprava střechy domu včetně opravy komínů, oprava klempířských prvků a výměna hromosvodu OISBD pdf
do 03.05.2011 Milady Horákové 1a, Brno - oprava ležaté kanalizace ve sklepních prostorách, vyklizení sklepních prostor, oprava rozvodu plynoinstalace ve společných prostorách neinvazivní metodou OISBD pdf
do 23.05.2011 Kamenná 2, Brno - oprava havárie dešťového svodu OISBD pdf
do 18.08.2011 Kamenná 67, 67a, Brno - oprava prasklé kanalizační přípojky OISBD pdf
do 14.07.2011 Příční 24, Brno - oprava domovního plynovodu ve společných prostorách domu včetně vyklizení sklepních prostor a oprava osvětlení OISBD pdf
do 07.07.2011 Nové sady 32, Brno - oprava společných prostor domu, oprava elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), výměna schránek včetně výmalby společných prostor OISBD pdf
do 07.08.2011 Křídlovická 61, Dornych 25a, Brno - oprava elektroinstalace ve společných prostorách domu (slaboproud, silnoproud) OISBD pdf
do 07.10.2011 Orlí 11, Brno - oprava havárie střechy v přízemí ve dvorní části domu včetně odstranění dvou světlíků a opravy dvorku a klempířských prvků OISBD pdf
do 04.08.2011 Špitálka 14, Brno – oprava havarijního stavu kanalizace OISBD pdf
do 05.11.2011 Hybešova 6, Brno – havarijní stav střechy domu (krytina včetně parofolie, krov, komínová tělesa, zhotovení komínových lávek, oprava hromosvodu a výměna všech klempířských prvků OISBD pdf
do 05.11.2011 Kamenná 4a, Brno – oprava komínů a střechy OISBD pdf
do 31.11.2011

Milady Horákové 17, Brno – oprava elektroinstalace a plynoinstalace včetně zpracování projektové dokumentace dle revizních zpráv

OISBD pdf
do 13.06.2011

Jihomoravská stavební s.r.o., Zvonovice 69, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 28326881

OISBD pdf
do 20.10.2011

Kounicova 3c, Brno – oprava elektroinstalace

OISBD pdf
do 30.11.2011 Poštovská 1 – výměna oken v domě, uliční část (dodatek č.2 ke smlouvě o dílo) OISBD pdf
do 29.08.2011 Měnínská 4 – vybudování klimatizace (stavební úřad) OISBD pdf
do 19.02.2012 Vídeňská 24, Brno – výměna oken, oprava fasád vč. zateplení, oprava dveří  OISBD pdf
do 19.11.2011 Koliště 29, Brno – částečná oprava kanalizace a ZTI  OISBD pdf
do 19.11.2011 Veveří 51, Brno – oprava kanalizace a ZTI v suterénu domu vč. elektroinstalace OISBD pdf
do 01.10.2011 Veveří 71, Brno – oprava havarijního stavu komínů OISBD pdf
předpokládaný termín říjen 2011 Kopečná 9 – zajištění zadávacího řízení na výstavbu bytového domu OISBD pdf
do 30.11.2011

Kounicova 1, 3 (č.p.994), Brno – projektová dokumentace na nové technické řešení napojení domů Kounicova 1, 3 (č.p.994) do kanalizační sítě

OISBD pdf
do 09.12.2011

Úvoz 59, Úvoz 88, Brno – oprava elektroinstalace

OISBD pdf
do 09.01.2012

Václavská 10, Brno – výměna oken, oprava fasád

OISBD pdf
do 17.02.2012

Vídeňská 97, Brno – výměna oken, oprava fasád vč. zateplení, odstranění vlhkosti

OISBD pdf
do 17.12.2011

Lidická 17, Brno – oprava dělící zdi, přiléhající k Lidické 19

OISBD pdf
do 17.02.2012

Orlí 8, 10, 12, Brno – oprava havarijního stavu střechy

OISBD pdf
do 17.02.2012

Bratislavská 41, Brno – odstranění plísní a vlhkosti v podpůdních bytech v předním traktu domu (část A)

OISBD pdf
do 22.02.2012

Kamenná 2, Brno – oprava domovního plynovodu ve společných prostorách domu

OISBD pdf
do 22.02.2012

Křídlovická 33 – výměna vodovodního potrubí a kanalizace

OISBD pdf
do 31.05.2012

Traubova 3a, Brno - výměna oken, oprava fasád včetně zateplení

OISBD pdf
do 31.05.2012 Pekařská 70, Brno –  výměna oken, oprava dvorní fasády vč. zateplení, oprava balkónů OISBD pdf
do 31.05.2012 Pekařská 6, Brno – oprava střechy a pavlačí OISBD pdf
do 31.05.2012 Rybářská 9, Brno – výměna oken v domě, oprava uliční fasády, oprava dvorní fasády včetně zateplení, oprava pavlačí včetně zábradlí, oprava stříšek nad horní pavlačí a klempířské práce OISBD pdf
do 31.05.2012 Příční 24, Brno – výměna oken, oprava fasády vč. zateplení, oprava pavlačí OISBD pdf
do 31.05.2012 Křídlovická 57 – oprava fasády a výměna oken OISBD pdf
do 31.05.2012 Křídlovická 59, Brno – odstranění havarijního stavu, oprava fasád, výměna oken OISBD pdf
do 22.02.2012 Příční 25, Brno – oprava domovního plynovodu ve společných prostorách domu OISBD pdf
do 20.12.2011 Křížová 6, Brno – oprava elektroinstalace OISBD pdf
do 20.07.2012 Kobližná 13, Brno – výměna oken a oprava dvorní fasády, oprava balkonů včetně přístřešků nad horními balkony a klempířské práce OISBD pdf
do 20.07.2012 Anenská 8, Brno – výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády, oprava dvorní fasády vč. zateplení, oprava střechy OISBD pdf
do 20.02.2012 Křenová 39 – oprava volného bytu č. 2.1 v Domě s pečovatelskou službou;Vídeňská 97 byt č.7, Poříčí 37 byt č. 3 – oprava náhradních bytů OISBD pdf
do 10.07.2012 Mlýnská 8, Přízova 2 – oprava štítových stěn  OISBD pdf
do 25.07.2012 Pekařská 25 – výměna oken, oprava fasád vč. zateplení OISBD pdf
do 25.01.2012 Dominikánská 2, Brno – informační centrum - recepce  OISBD pdf
do 20.07.2012 Anenská 8, Brno – výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády, oprava dvorní fasády vč. zateplení, oprava střechy  OISBD pdf
do 20.02.2012 Křenová 39 – oprava volného bytu č. 2.1 v Domě s pečovatelskou službou;Vídeňská 97 byt č.7, Poříčí 37 byt č. 3 – oprava náhradních bytů  OISBD pdf
do 04.02.2012

IPRM – oprava náhradních bytů (Václavská 13 byt. č.8, Křídlovická 53 byt č.18, Stavební 9 byt č.8)

OISBD pdf
do 10.08.2012 Traubova 3a, Brno – výměna oken, oprav fasád včetně zateplení – Dodatek č.1 ke Smlouvěo dílo č.j. 110045653/VACI/SBD/012 OISBD pdf
do 07.08.2012

Křížová 6 – výměna oken, oprava fasád vč. zateplení

OISBD pdf
do 07.03.2012

Botanická 68 – oprava bytu č. 11

OIBSD pdf
do 14.03.2012

Poštovská 1 – oprava elektroinstalace

OISBD pdf
do 29.06.2012

Heinrichova 1 – oprava havarijního stavu zídky

OISBD pdf
do 31.12.2011

Výroba, správa inzerce a distribuce Zpravodaje městské části Brno-střed v roce 2011

STA pdf
do 31.12.2011

Roznáška informačních materiálů

STA pdf
do 20.09.2011

VZ malého rozsahu: „Nákup auta pro pečovatelskou službu“

SZ pdf
do 31.12.2014

Sociální pohřby

SZ pdf
do 31.12.2011

Úklidová služba v prostorách ÚMČ Brno-střed

MK pdf
do 50 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy

Oprava osobního výtahu v úřadovně Měnínská 4

MK pdf

 

Přehled zkratek odborů:

SZ - odbor sociální a zdravotní
VR - odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad
ŽP - odbor životního prostředí
MAT - odbor matrika
OPO - odbor právní a organizační
IN - odbor informatika
ŠK - odbor školství, sportu, kultury a mládeže
MK - odbor majetkový
PAM - oddělení personální a mzdové
OODS - odbor obchodu, dopravy a služeb
OISBD - odbor investiční a správy bytových domů
STA - kancelář starosty a vnějších vztahů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Novoroční běh (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 13:00 - 1. 01. 2019, 16:00
2 3 Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
3. 01. 2019, 16:00 - 3. 01. 2019, 18:00
4 Betlémské dary (Akce třetích stran)
4. 01. 2019, 13:00 - 4. 01. 2019, 15:00
5 6
7 Švihlý pochod k... (Akce třetích stran)
7. 01. 2019, 14:45 - 7. 01. 2019, 23:59
8 9 10 11 Kruh pro planetu (Akce třetích stran)
11. 01. 2019, 17:00 - 11. 01. 2019, 19:00
12 XIV. Hanácká... (Akce třetích stran)
12. 01. 2019, 07:30 - 13. 01. 2019, 17:00
13
14 15 Podávání kávy a... (Akce třetích stran)
15. 01. 2019, 17:30 - 15. 01. 2019, 20:00
16 Pietní akce na... (Akce třetích stran)
16. 01. 2019, 17:00 - 16. 01. 2019, 21:00
17 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 01. 2019, 09:00 - 19. 01. 2019, 17:00
18 19 20
21 22 23 24 25 26 24. Reprezentační... (Akce třetích stran)
26. 01. 2019, 19:00 - 27. 01. 2019, 01:00
27
28 29 30 31 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
31. 01. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 19:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.