Sociální služby – pečovatelská služba

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  PSL_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální služby – pečovatelská služba

 4. Základní informace k životní situaci
  Pečovatelská služba je poskytována terénní či ambulantní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost či mobilitu z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

  Tato pomoc se poskytuje potřebným občanům v městských částech Brno-střed, Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec a v městské části Brno-Bosonohy. Péče je občanům poskytována v jejich domácnostech a nebo v zařízeních pečovatelské služby:

  • pečovatelská služba, Lipová 31, Brno
  • domy s pečovatelskou službou (Hybešova 65a, Kosmonautů 23, Křenová 39, Libušina třída 8, Zderadova 5, Křídlovická 13).

  Služby poskytované pečovatelskou službou: ranní toaleta, běžné úkony osobní hygieny, koupel, podání, příprava a popř. ohřátí stravy,  nákup a donáška nákupů, různé pochůzky, doprovod nebo odvoz autem PS k lékaři nebo na úřady, praní a žehlení prádla a práce spojené s udržováním domácnosti. Dále dovážka obědů autem pečovatelské služby do domácnosti klientů. Rozvoz obědů je realizován v pracovních dnech i o sobotách.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan bydlící v příslušné městské částí města Brna, jeho rodinný příslušník, osoba žijící s potřebným občanem ve společné domácnosti, zákonný zástupce, zmocněnec.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Potřeba sociální péče a splnění cílové skupiny, které je poskytována:

  • starobní důchodce
  • invalidní nebo částečně invalidní důchodce
  • rodiny s dítětem/dětmi (jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby)

  Každému žadateli je doporučeno vhodné zařízení pečovatelské služby vzhledem k jeho věku, zdravotnímu stavu a stupni soběstačnosti.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Telefonickým spojením se sociálním pracovníkem pečovatelské služby na telefonním čísle: 543 212 702 nebo osobní návštěvou na pracovišti pečovatelské služby Lipová 31.
  V případě nemohoucnosti žadatele vykoná sociální pracovník osobní návštěvu v bytě.
  Žadatel vyplní žádost na předepsaném tiskopisu. Na základě vyplněné žádosti dojde k následnému uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi potřebným občanem o pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor pečovatelská služba, pracoviště Lipová 31, 602 00 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Pracoviště pečovatelské služby, Lipová 31, 602 00 Brno, v pracovní dny pondělí až pátek, 7.00 - 15.30 hodin.

  Kontaktní osoby:

  • vedoucí Odboru pečovatelské služby, telefonní číslo: 543 217 445
  • sociální pracovníci pečovatelské služby, telefonní čísla: 543 212 702, 542 526 127, 542 526 129.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz žadatele, potvrzení nebo soudní rozhodnutí o nároku žadatele na bezplatnou péči dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Všechny formuláře k vyřízení žádosti o zavedení pečovatelské služby jsou k dispozici na pracovišti pečovatelské služby Lipová 31, 602 00 Brno nebo na webových stránkách MČ Brno-střed.

  pdf.png Ceník úkonů pečovatelské služby
  pdf.png Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů - pečovatelská služba

  rtf.png Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů - pečovatelská služba
  rtf.png Souhlas se zpracováním osobních údajů - Nádvorní 1
  pdf.png Souhlas se zpracováním osobních údajů - Nádvorní 1
  pdf.png Žádost o zavedení pečovatelské služby
  rtf.png Smlouva a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
  pdf.png Smlouva a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

  Formuláře vždy vyplňuje žadatel (popř. jeho rodinný příslušník, zákonný zástupce či osoba zmocněná za žadatele jednat) se sociálním pracovníkem pečovatelské služby. 

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nejsou žádné.
  Pečovatelská služba je služba hrazená žadatelem. Maximální ceny za základní úkony pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceny za fakultativní služby jsou stanoveny poskytovatelem. Každý žadatel je předem seznámen s ceníky služeb. Ceny za úkony, které jsou dohodnuty mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby jsou uvedeny ve smlouvě.
  Ceníky jsou k nahlédnutí u sociálních pracovníků pečovatelské služby nebo na webových stránkách MČ Brno- střed.
  Účastníkům odboje a rodinám s trojčaty nebo vícerčaty jsou základní úkony poskytovány bezplatně.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o poskytování pečovatelské služby lze vyřídit dle aktuální potřeby žadatele okamžitě. Jinak nejsou lhůty pro vyřízení poskytnutí pečovatelské služby stanoveny. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby. Pečovatelskou službu je možno poskytovat od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími dotčenými účastníky řízení jsou zákonní zástupci žadatele.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po žadateli o pečovatelskou službu nejsou požadovány žádné další činnosti. Výjimku tvoří zavedení služby dovážky obědů, kdy je požadováno, aby si žadatel zakoupil dvě sady jídlonosičů a zapůjčil klíč od vchodu do domu (klíč pouze v případě snížené mobility žadatele o pečovatelskou službu). V případě zavedení pečovatelské služby je požadováno, aby žadatel umožnil pracovnici sociální péče vstup do domácnosti. Je-li žadatel majitelem domácího zvířete, je nutné, aby zajistil bezpečnost pro pracovnici sociální péče v době výkonu pečovatelské služby.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz
  Využití: informační servis. Žádost o zavedení pečovatelské služby nelze podat elektronicky.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi žadatelem o pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nedodržení povinností ze strany žadatele o pečovatelskou službu nebo ze strany poskytovatele pečovatelské služby jsou jednotlivé sankce za toto nedodržení či porušení povinností zakotveny přímo ve smlouvě mezi smluvními stranami. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě.
  Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů v písemné formě.

 21. Nejčastější dotazy

  Jaký je rozsah poskytovaných služeb?
  Služby poskytované žadateli v domácnosti zahrnují: ranní toaletu, podání oběda, zajištění nákupů či pochůzek, doprovod nebo odvoz žadatele autem PS k lékaři, úklid domácnosti, popř. další služby.

  Kdy jsou služby poskytovány?
  Služby mohou být dle potřeby žadatele prováděny až 2x denně, obvykle při hodinových intervalech. Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Některé základní činnosti pečovatelské služby mohou být poskytovány ve všední dny i do 17.00 hod.

  Lze okamžitě zavést pečovatelskou službu u žadatele?
  Pečovatelská služba může být u jednotlivého žadatele zavedena v co nejbližším termínu, a to na základě naléhavosti zavedení pečovatelské služby, kterou posoudí sociální pracovník.

 22. Další informace
  Informace o pečovatelské službě lze získat z informačních letáčků, k vyzvednutí na adrese pečovatelské služby Lipová 31 či na jednotlivých domech s pečovatelskou službou (DPS Hybešova 65, DPS Kosmonautů 23, DPS Křenová 39, DPS Libušina tř. 8, DPS Zderadova 5, DPS Křídlovická 13).

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.mpsv.cz
  www.socialnipece.brno.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ města Brna, Odbor pečovatelská služba

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí Odboru pečovatelské služby: Bc. Kateřina Jílková, telefonní číslo: 543 217 445

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 6. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2018

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Místní působnost pečovatelské služby je dána Vyhláškou

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Podpora výzvy... (Akce třetích stran)
1. 02. 2019, 08:30 - 1. 02. 2019, 09:30
2 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
2. 02. 2019, 08:00 - 3. 02. 2019, 18:00
Pietní shromáždění (Akce třetích stran)
2. 02. 2019, 10:30 - 2. 02. 2019, 11:30
3
4 5 6 7 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
7. 02. 2019, 17:00 - 30. 05. 2019, 19:00
8 9 10
11 12 13 14 15 Ples (Akce třetích stran)
15. 02. 2019, 20:00 - 16. 02. 2019, 01:00
16 17
18 19 20 21 Uctění památky... (Akce třetích stran)
21. 02. 2019, 17:00 - 21. 02. 2019, 18:30
22 23 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
23. 02. 2019, 16:00 - 28. 02. 2019, 18:00
Studentský ples (Akce třetích stran)
23. 02. 2019, 18:00 - 24. 02. 2019, 01:00
24
25 26 27 28      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.