Sociální pohřby a jejich zajištění

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SOP_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální pohřby a jejich zajištění

 4. Základní informace k životní situaci
  Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba zajistí pohřbení obec na jejímž území k úmrtí došlo. Problematiku pohřebnictví upravuje zákon č. 256/2001 Sb.
  Funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, v souladu s platnou právní úpravou, vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost k vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické osoby nebo fyzické osoby , která nemůže zajistit pohřbení ze  závažných osobních nebo sociálních důvodů . Pohřbení zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
  Obec následovně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla, objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny po dobu jednoho roku.
  Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Nejlépe osobním jednáním s referentem na příslušném úřadě, popř. písemně nebo telefonicky.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 67, Brno,
  Odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno- střed, Odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4
  Bronislava Makaryszynová, 1. patro, dveře č. 106
  Úřední dny: pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz popřípadě doklady související s úmrtím dotyčné osoby (list o prohlídce zemřelého).

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Bez formulářů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zařízení sociálního pohřbu není zpoplatněno, pouze v případě, že pozůstalí, nebo jiné blízké osoby projeví zájem o urnu, je nutné výdaje spojené s vypravením sociálního pohřbu uhradit.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové lhůty od oznámení úmrtí.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dědicové

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Pokud je po ukončení dědického řízení po zemřelém určen dědic, je povinen uhradit obci v souladu s ust. §1701 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náklady pohřbu.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavináč)brno-stred.cz
  ID datové schránky: qykbwe7

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí právní předpis  vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.19/1988., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
   § 153 Pozůstalost bez majetku
   § 154 Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty
   § 155 Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  žádné

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Bez sankcí

 21. Nejčastější dotazy

  • jaké jsou podmínky sociálního pohřbu - pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území městské části  Brno- střed
  • zda je možné si vyzvednout urnu a za jakých podmínek - urnu je možné si vyzvednou po uhrazení pohřbu. Urna je po dobu jednoho roku uložena v krematoriu a po uplynutí této doby je popel rozptýlen na rozptylové loučce.
  • zda  je možné se sociálního pohřbu zúčastnit - sociálního pohřbu není možné se zúčastnit. Probíhá jako pohřeb bez obřadu.
 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Zdrojem dalších informací je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Bronislava Makaryszynová, Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, dveře  č. 106, 601 92 Brno,  tel. 542 526 211.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17. 2. 2014

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Předvolební... (Akce třetích stran)
1. 08. 2017, 07:00 - 30. 09. 2017, 19:00
Předvolební... (Akce třetích stran)
1. 08. 2017, 07:00 - 20. 10. 2017, 19:00
LUKÁŠ PAVLÁSEK &... (Shromaždění)
1. 08. 2017, 11:50 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Pivní festival Brno (Akce třetích stran)
2. 08. 2017, 10:00 - 5. 08. 2017, 22:00
3 4 5 Mezinárodní... (Shromaždění)
5. 08. 2017, 09:17 - 11. 08. 2017, 09:17
6 BURANTEATR UVÁDÍ... (Shromaždění)
6. 08. 2017, 09:32 - 6. 08. 2017, 23:59
7 Vernisáž výstavy... (Akce)
7. 08. 2017, 12:25 - 25. 08. 2017, 23:59
8 9 STŘÍDAVÁ PÉČE... (Akce třetích stran)
9. 08. 2017, 19:00 - 9. 08. 2017, 22:00
10 11 Oslava 372.... (Akce třetích stran)
11. 08. 2017, 08:00 - 13. 08. 2017, 22:00
Mototechna (Akce třetích stran)
11. 08. 2017, 08:00 - 20. 08. 2017, 22:00
Bezuliční Busking (Akce třetích stran)
11. 08. 2017, 12:00 - 12. 08. 2017, 20:00
My Kitchen Garden... (Akce třetích stran)
11. 08. 2017, 14:00 - 11. 08. 2017, 21:30
12 Oslava 372.... (Akce třetích stran)
12. 08. 2017, 10:00 - 12. 08. 2017, 12:00
13
14 VIII. Mezinárodní... (Akce třetích stran)
14. 08. 2017, 14:00 - 14. 08. 2017, 17:00
Mezinárodní... (Shromaždění)
14. 08. 2017, 09:02 - 15. 08. 2017, 09:02
15 MUSIC LAB UVÁDÍ:... (Akce třetích stran)
15. 08. 2017, 20:00 - 15. 08. 2017, 22:00
Brno-střed otevře... (Kulturní a...)
15. 08. 2017, 18:00 - 15. 08. 2017, 19:00
16 Informování... (Akce třetích stran)
16. 08. 2017, 11:00 - 16. 08. 2017, 17:00
17 18 19 20
21 Den proti okupaci (Akce třetích stran)
21. 08. 2017, 08:00 - 21. 08. 2017, 21:00
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31