Sociální pohřby a jejich zajištění

  1. Identifikační číslo
    ----------

  2. Kód
    SOP_01

  3. Pojmenování (název) životní situace
    Sociální pohřby a jejich zajištění

  4. Základní informace k životní situaci

    Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba, zajistí pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo.  Pohřebnictví upravuje zákon č. 256/2001 Sb., a vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, v souladu s platnou právní úpravou, vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Žádost k vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.

  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické osoby nebo fyzické osoby, která nemůže zajistit pohřbení ze závažných osobních nebo sociálních důvodů. Pohřbení zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

    Obec následovně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla, objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny na veřejném pohřebišti.

    Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Nejlépe osobním jednáním s referentem na příslušném úřadě, popř. písemně nebo telefonicky.

  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
    Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 67, Brno,
    Odbor sociální a zdravotní, Malinovksého nám. 4, Brno.

  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    ÚMČ Brno- střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4,
    Bronislava Makaryszynová, 2. patro, dveře č. 222A, tel: +420 542 526 211
    Úřední dny: pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin

  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Platný občanský průkaz popřípadě doklady související s úmrtím dotyčné osoby (list o prohlídce zemřelého).

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Bez formulářů

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Zařízení sociálního pohřbu není zpoplatněno.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové lhůty od oznámení úmrtí.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Dědicové

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Pokud je po ukončení dědického řízení po zemřelém určen dědic, je povinen uhradit obci v souladu s ust. § 1701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náklady pohřbu.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    podatelna(zavináč)brno-stred.cz
    ID datové schránky: qykbwe7

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • zákon č.193/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
    • vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
    • prováděcí právní předpis vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988., ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

    § 153 Pozůstalost bez majetku

    § 154 Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty

    § 155 Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení

  18. Jaké jsou související předpisy

    • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    žádné

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Bez sankcí

  21. Nejčastější dotazy

    • Jaké jsou podmínky sociálního pohřbu? Pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území městské části  Brno-střed.
    • Je možné se sociálního pohřbu zúčastnit? Sociálního pohřbu není možné se zúčastnit. Probíhá jako pohřeb bez obřadu.
  22. Další informace
    ----------

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
    Zdrojem dalších informací je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha.

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    ----------

  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Malinovského nám. 4, 602 00, Brno.

  26. Kontaktní osoba
    Bronislava Makaryszynová, Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č.222a, 602 00 Brno, tel. +420 542 526 211.

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    1. 9. 2017

  28. Popis byl naposledy aktualizován

    17. 4. 2018

  29. Datum konce platnosti popisu
    bez omezení

  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Podpora výzvy... (Akce třetích stran)
1. 02. 2019, 08:30 - 1. 02. 2019, 09:30
2 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
2. 02. 2019, 08:00 - 3. 02. 2019, 18:00
Pietní shromáždění (Akce třetích stran)
2. 02. 2019, 10:30 - 2. 02. 2019, 11:30
3
4 5 6 7 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
7. 02. 2019, 17:00 - 30. 05. 2019, 19:00
8 9 10
11 12 13 14 15 Ples (Akce třetích stran)
15. 02. 2019, 20:00 - 16. 02. 2019, 01:00
16 17
18 19 20 21 Uctění památky... (Akce třetích stran)
21. 02. 2019, 17:00 - 21. 02. 2019, 18:30
22 23 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
23. 02. 2019, 16:00 - 28. 02. 2019, 18:00
Studentský ples (Akce třetích stran)
23. 02. 2019, 18:00 - 24. 02. 2019, 01:00
24
25 26 27 Pochod pro život (Akce třetích stran)
27. 02. 2019, 17:00 - 27. 02. 2019, 18:30
28      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.