Prohlášení o přístupnosti

   

Prohlášení o přístupnosti

Úřad městské části Brno-střed se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.brno-stred.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.brno-stred.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Internetová stránka nesplňuje následující požadavky:

u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy;
některé tabulky neobsahují údaj hlavičky th;
zveřejňované multimediální prvky neobsahují textovou alternativu a titulky;
některé tabulky obsahují prázdný sloupec jako grafický prvek, to může být pro uživatele asistivních technologií matoucí;
chybí WAI-ARIA atributy;
odkazy na soubory ke stažení nezahrnují vždy typ souboru a jeho velikost;
u aplikací třetích stran jako je např. rezervační systém

Výše uvedené požadavky nejsou splněny z následujícího důvodu:

Vzhledem k tomu, že Úřad městské části Brno-střed  je veřejným zadavatelem, musí služby spočívající ve vytvoření internetových stránek být pořizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu byla statutárním městem Brnem vypsána veřejná zakázka na tvorbu a provoz webové platformy města Brna, ev. č. Z2018-017833, s lhůtou pro podání nabídek do 30. 8. 2018 a se záměrem možnosti využití webové platformy též jednotlivými městskými částmi. Jelikož se do veřejné zakázky nepřihlásil žádný dodavatel, byla tato veřejná zakázka zrušena, načež byla vypsána nová veřejná zakázka, jež k datu zpracování tohoto prohlášení nebyla vyhodnocena.

S ohledem na povahu Úřadu městské části Brno-střed jako veřejného zadavatele, odhadované náklady na úpravu stávající podoby internetových stránek a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek tak výše uvedené požadavky nelze splnit, aniž by to Úřadu městské části Brno-střed způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 99/2019 Sb., a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech:


Dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k příslušnému zákonu na základě vlastního posouzení provedeného Úřadem městské části Brno-střed.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
podatelna.stred@brno_cz

„Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být z výše uvedených důvodů poskytnuty.“

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr_cz

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 Ape food... (Akce třetích stran)
2. 11. 2020, 09:00 - 8. 11. 2020, 20:00
3 4 5 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 15:00 - 5. 11. 2020, 17:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 17:00 - 5. 11. 2020, 19:00
6 7 Focení (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 08:00 - 8. 11. 2020, 17:00
Luďkův běh (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 09:15 - 7. 11. 2020, 11:00
8
9 10 11 Protest proti... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 09:00 - 11. 11. 2020, 16:00
Tisíc křížů pro... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 15:00 - 11. 11. 2020, 16:00
12 Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 10:00 - 15. 11. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 17:00 - 12. 11. 2020, 19:00
13 14 15
16 Nežádoucí... (Akce třetích stran)
16. 11. 2020, 00:00 - 10. 01. 2021, 23:59
17 Brněnský sedmnáctý (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 06:00 - 17. 11. 2020, 22:00
Protest pro... (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 14:00 - 17. 11. 2020, 18:30
18 19 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
19. 11. 2020, 17:00 - 19. 11. 2020, 19:00
20 21 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 10:00 - 21. 11. 2020, 12:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 17:00 - 21. 11. 2020, 20:30
22
23 24 25 26 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
26. 11. 2020, 17:00 - 26. 11. 2020, 19:00
27 Brněnské Vánoce -... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 08:00 - 3. 01. 2021, 22:00
Advent na... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 10:00 - 23. 12. 2020, 22:00
28 29 Adventní... (Akce třetích stran)
29. 11. 2020, 10:00 - 29. 11. 2020, 11:30
30            
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.